Σπόροι φασόλια Navy 1.95 - 1

Σπόροι φασόλια Navy

Αυτό το προϊόν έχει πωληθεί

1
φορές
1,95 €

Σπόροι φασόλια Navy

Τιμή για το πακέτο των 20 σπόροι.

Εκλεπτυσμένη υφή και λεπτή γεύση. Ιδανικά για φασολάδα ή σαλάτες.

Φασόλια, Navy, Ώριμοι σπόροι, Από κήπο έχει 74 θερμίδες κατά μέσο όρο, με το λιγότερο 67 θερμίδες και το πολύ 78 θερμίδες ανά 100 γραμμάρια.

Μπορείς να κάψεις αυτές τις 74 θερμίδες με ποδόσφαιρο για 8 λεπτά!

Σπόροι σε πακέτο :
Ποσότητα

Σπόροι φασόλια Navy

Τιμή για το πακέτο των 20 σπόροι.

Εκλεπτυσμένη υφή και λεπτή γεύση. Ιδανικά για φασολάδα ή σαλάτες.

Φασόλια, Navy, Ώριμοι σπόροι, Από κήπο έχει 74 θερμίδες κατά μέσο όρο, με το λιγότερο 67 θερμίδες και το πολύ 78 θερμίδες ανά 100 γραμμάρια.

Μπορείς να κάψεις αυτές τις 74 θερμίδες με ποδόσφαιρο για 8 λεπτά!

Navy beans were enjoyed for centuries by the Mandan people of modern-day North Dakota. The plants will typically grow to around 2’ tall, producing many 5” pods that will yield 5 or 6 seeds each. The beans are commonly used in soups, and though they do not have much taste by themselves will take on other flavors readily and provide good texture. Like most other beans, they should be direct-seeded about 3-4” apart and thinned to about 6” for growing plants. Great Northern beans typically require between 65-90 days of growth before harvesting and are cultivated as a dry bean.

Growing Guide

GROWING NOTES

Beans generally do not respond well to transplanting, and are usually direct sown around or just after the last spring frost. The most important point about growing beans is not to plant them too early. They will rot in cool, damp soil. Even so, many beans require a long growing season of 80 days or more. To get an earlier start, you can put down black plastic, to warm the soil.

Most beans should be sown with the eye of the been facing downward, 1-2" deep, approximately 4-6" apart, with 24" or more between rows. The ideal site will be sunny, well-drained, moderately fertile, and slightly acidic (pH 6.0-7.0). Additionally, bean plants should be well-ventilated to promote proper development and deter mildew or mold that can trouble plants. Beans should not be grown in the same spot more than once every four years, and can be mutually beneficial with corn, strawberries and cucumber. Avoid planting beans near onion or fennel.

Plant bush beans in either rows or blocks, with 4-6 inches between each seed. Plant the seeds 1-2 inches deep and be sure to water the soil immediately and regularly, until it sprouts. Pole beans will need some type of support to grow on. Be sure the trellis, teepee, fence or whatever is in place before you seed. Plant seeds at a rate of about 3-6 seeds per teepee or every 6 inches apart.

MAINTAINING

When watering, try to avoid getting the leaves wet as this can promote fungus or other damaging conditions that beans can be susceptible to. Most types of beans are somewhat drought resistant, but check the surface of the soil frequently and water when the top layer has become dried out.

Once established, beans generally will not require fertilizing and will generate their own nitrogen. However, if the leaves of young plants are pale this is an indication of nitrogen deficiency and starts can be fertilized with with fish emulsion or other natural nitrogen rich fertilizer.

Bush beans begin producing before pole beans and often come in all at

once. Staggered planting, every 2 weeks, will keep your bush beans going longer. Pole beans need time to grow their vines, before they start setting beans. The pole bean crop will continue to produce for a month or two.

Pole beans may need some initial help in climbing. Keep the bean plants well watered. Mulch helps keep their shallow roots moist. Long producing pole beans will benefit from a feeding or a side dressing of compost or manure about half way through their growing season.

Harvesting Guide

HARVESTING

Harvesting beans is an ongoing process. You can start to harvest anytime, but gardeners usually wait until the beans begin to firm up and can be snapped. They are generally about as think as a pencil then. Don't wait too long, because beans can become overgrown and tough almost overnight. Harvest by gently pulling each bean from the vine or by snapping off the vine end, if you are going to be using the beans right away.

Depending on whether the bean is a snap, shell, or dry variety will impact when and how the bean should be harvested.

 

Snap beans are harvested while the pod and enclosed seeds are still relatively immature. Compared to the other two types of beans, snap beans have the smallest window for an ideal crop. Beans that are harvested too early will not develop the proper flavor and texture. On the other hand, beans that are allowed to develop on the plant too long will be tough and somewhat unpalatable. Perhaps the best simple indicator for snap beans is the diameter of the pods. Generally, most varieties will yield the best snap beans with a diameter between ⅛-1/4". Maybe the best way to determine suitability for harvest is to sample a pod or two before making a complete harvest. It is worth noting that many varieties of snap beans that are allowed to develop completely also make good dry beans.

 

Shell beans are harvested at a later time than snap beans, once the pods have started to fill out and the enclosed seeds developing inside are apparent. Beans of such varieties are removed from pods and are often eaten fresh, but are sometimes dried.

 

Dry beans are not harvested until the pods and enclosed seeds have reached complete maturity, and will often require threshing to remove extraneous pod material. When growing dry beans, it is especially important that growing plants have plenty of space and ventilation so that pods will dry out. If experiencing a spell of rain late in the season once pods have matured, plants can be removed from ground and hung upside down indoors to allow dessication to continue.

SAVING SEEDS

It is a suggested that you earmark a couple of plants at the beginning of the season for seed saving. Don't pick ANY pods from them to eat - just pick the crisp brown pods at the end of the season. Don't feed them, or water them unless it is very dry - as this can encourage leafy growth rather than pod development. There is no point in picking green pods as the seeds are not mature enough at this stage.

 

Did you know you can save the roots, overwinter in a frost-free place, and replant next year? Runner beans are perennial, but are frost sensitive, so die back in our climate. However, if the roots are dug up and kept in suitable conditions, the plants often get away early and crop faster. If you grow a lot of beans, this may not be a practical option, but you could try it with one or two plants perhaps. Store the roots in a frost-free place, buried in slightly moist sand or leafmould, or something similar.

P 164
12221 αντικείμενα

Χαρακτηριστικά

Βιολογικό Σπόροι ?
Βιολογικοί σπόροι
HEIRLOOM ?
Ναί
Επίλεκτος σπόρους?
Χειροποίητοι σπόροι
Οργανικά / φυσικά ?
Ναί

No customer reviews for the moment.

Πολλοί από τους πελάτες μας μας ρωτούν πώς να γνωρίζουμε ποια φυτά είναι F (υβριδικά) ή ΓΤΟ και ποια δεν είναι.

Θα αναγνωρίσετε ότι είναι πάντα σημειωμένα με F1 HYBRID

ή εικονίδιο ΓΤΟ 1- GMO

στην περιγραφή του προϊόντος.

Επίσης, όλες οι άλλες πληροφορίες που μπορείτε να λάβετε εάν ελέγξετε τα εικονίδια ή κάτω από "Λεπτομέρειες προιόντος"

1 gmo


1- gmo detail

Related products

16 other products in the same category