Last customers

 •  
  Timothy, Australia
 •  
  Ruth, Australia
 •  
  Beat, Switzerland
 •  
  Paula, Chile
 •  
  Prodromos, Cyprus
 •  
  Jörn, Germany
 •  
  Lukas, Germany
 •  
  Matthias , Germany
 •  
  Joshua, Germany
 •  
  Paulino, Spain
 •  
  Ramon , Spain
 •  
  Martina, Spain
 •  
  Françoise, France
 •  
  Γιωργος, Greece
 •  
  Γεώργιος, Greece
 •  
  Tóthné, Hungary
 •  
  Rachel, Ireland
 •  
  MATTEO, Italy
 •  
  guido, Italy
 •  
  Ahmed, Italy
 •  
  fabrizio, Italy
 •  
  LAURA, Italy
 •  
  Ruta, Lithuania
 •  
  Isabel, Portugal
 •  
  Alexandre Manuel da, Portugal
 •  
  Ruben, Portugal
 •  
  Neuza, Portugal
 •  
  jose alberto da costa, Portugal
 •  
  Philip, Sweden
 •  
  James, United States

Odmiany z BiH

Jest 11 produktów.

Pokazano 1-11 z 11 pozycji

Become our seed supplier Seeds Gallery - 1

Become our seed supplier

Cena 0,00 € (SKU: )
,
5/ 5
<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> </head> <body> <h2><strong>Become our seed supplier</strong></h2> <h2><strong>What does it take to become our seed supplier?</strong></h2> <p>In order to become our supplier, you need to have a video and pictures of the fruits of the plants you offer us, with your personal details and a date on paper that will be clearly visible (with your name and email address you use for PayPal).</p> <p>If it is a vegetable (tomato, pepper, cucumber ...) you need to know the exact name of the variety, because if you use any other name and we cannot find the information on the internet, then we are not interested in those seeds.</p> <p>You will need to send us a smaller amount of seed (20) so that we can perform seed germination testing. After that, we can arrange a further purchase of the seed from you.</p> <p>We make payments exclusively through PayPal (there is no other payment option).</p> </body> </html>
Become our seed supplier Seeds Gallery - 1

Bosnia and Herzegovina variety
Wild Fig Seeds (from...

Wild Fig Seeds (from...

Cena 1,85 € (SKU: V 19 WF)
,
5/ 5
<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> </head> <body> <h2><strong>Wild Fig Seeds (from Herzegovina)</strong></h2> <h2><span style="color: #ff0000;"><strong>Price for Package of 20 seeds.</strong></span></h2> <p>We brought this fig from Herzegovina and we found it in the mountains in complete wilderness. Its habitat was rocky and dry, which means that it is resistant to poor soil conditions. There are also constant droughts in that part and despite the fact that the plant did not get much water, it did not bother it to grow at all. The fruits are smaller than other varieties of figs and dark purple when ripe. Although the fruits are small they are very tasty and sweet. From reliable sources, we learned that where we took it, the temperature dropped to -15C in winter.</p> <p>Fig flowers are difficult to spot because they grow inside figs and such flowers are pollinated by the so-called. fig wasps, which develop in the fruits of the wild fig. The difference between a tame and a wild fig is that the tame fig blooms only with female flowers while the wild fig has female and male flowers.</p> <p>Wild figs grow at an abnormal rate compared to tame ones.</p> </body> </html>
V 19 WF (20 S)
Wild Fig Seeds (from Herzegovina)

Bosnia and Herzegovina variety

Ta roślina ma gigantyczne owoce
Giant Bosnian Plum Seeds...

Giant Bosnian Plum Seeds...

Cena 2,55 € (SKU: V 197 BS)
,
5/ 5
<h2><strong>Giant Bosnian Plum Seeds (Prunus domestica)</strong></h2> <h2><span style="color: #ff0000;" class=""><strong>Price for Package of 5 (6,5g) seeds.</strong></span></h2> <p>This variety is from Bosnia, and very resistant to diseases. We came across this plum by chance at a farmer's yard and were immediately amazed by both the size and taste of this variety.</p> <p>Unfortunately, the owner did not know what the name of the variety was, he only knew how to tell us that this plum variety was planted by his great-grandfather and that since then this plum has been kept and planted regularly so that this variety spreads and preserves as much as possible.</p> <p>We asked him how this plum tolerates winter and low temperatures, and he answered that the temperature in their village drops to minus 24 degrees Celsius, and this was no problem for this plum.</p> <p>The fruits are really huge and weigh an average of 70 to 85 grams per fruit.</p> <p>A plum is a fruit of the subgenus Prunus of the genus Prunus. The subgenus is distinguished from other subgenera (peaches, cherries, bird cherries, etc.) in the shoots having terminal bud and solitary side buds (not clustered), the flowers in groups of one to five together on short stems, and the fruit having a groove running down one side and a smooth stone (or pit).</p> <p>Mature plum fruit may have a dusty-white waxy coating that gives them a glaucous appearance. This is an epicuticular wax coating and is known as "wax bloom". Dried plum fruits are called dried plums or prunes, although, in American English, prunes are a distinct type of plum, and may have pre-dated the fruits now commonly known as plums.</p> <p>Typically it forms a large shrub or a small tree. It may be somewhat thorny, with white blossom, borne in early spring. The oval or spherical fruit varies in size, but can be up to 8 cm across, and is usually sweet (dessert plum), though some varieties are sour and require cooking with sugar to make them palatable. Like all Prunus fruits, it contains a single large seed, usually called a stone, which is discarded when eating.</p> <p>Plums are grown commercially in orchards, but modern rootstocks, together with self-fertile strains, training and pruning methods, allow single plums to be grown in relatively small spaces. Their early flowering and fruiting means that they require a sheltered spot away from frosts and cold winds.</p> <p><strong>Cultivation and uses</strong></p> <p>The taste of the plum fruit ranges from sweet to tart; the skin itself may be particularly tart. It is juicy and can be eaten fresh or used in jam-making or other recipes. Plum juice can be fermented into plum wine. In central England, a cider-like alcoholic beverage known as plum jerkum is made from plums.</p> <p>Dried plums (or prunes) are also sweet and juicy and contain several antioxidants. Plums and prunes are known for their laxative effect. This effect has been attributed to various compounds present in the fruits, such as dietary fiber, sorbitol,[7] and isatin.[8] Prunes and prune juice are often used to help regulate the functioning of the digestive system. Dried prune marketers in the US have, in recent years, begun marketing their product as "dried plums". This is due to "prune" having negative connotations connected with elderly people suffering from constipation.</p> <p>Dried, salted plums are used as a snack, sometimes known as saladito or salao. Various flavors of dried plum are available at Chinese grocers and specialty stores worldwide. They tend to be much drier than the standard prune. Cream, ginseng, spicy, and salty are among the common varieties. Licorice is generally used to intensify the flavor of these plums and is used to make salty plum drinks and toppings for shaved ice or baobing.</p> <p>Pickled plums are another type of preserve available in Asia and international specialty stores. The Japanese variety, called umeboshi, is often used for rice balls, called onigiri or omusubi. The ume, from which umeboshi are made, is more closely related, however, to the apricot than to the plum.</p> <p>As with many other members of the rose family, plum seeds contain cyanogenic glycosides, including amygdalin.[10] These substances are capable of decomposing into a sugar molecule and hydrogen cyanide gas. While plum seeds are not the most toxic within the rose family (the bitter almond is the most toxic[citation needed]), large doses of these chemicals from any source are hazardous to human health. On the other hand, plums are considered a source of phytochemical compounds with beneficial effects on health.</p> <p>Prune kernel oil is made from the fleshy inner part of the pit of the plum.</p> <p>Plums come in a wide variety of colours and sizes. Some are much firmer-fleshed than others, and some have yellow, white, green or red flesh, with equally varying skin colour.</p> <p>Though not available commercially, the wood of plum trees is used by hobbyists and other private woodworkers for musical instruments, knife handles, inlays, and similar small projects.</p> <p>When it flowers in the early spring, a plum tree will be covered in blossoms, and in a good year approximately 50% of the flowers will be pollinated and become plums. Flowering starts after 80 growing degree days.</p> <p>If the weather is too dry, the plums will not develop past a certain stage, but will fall from the tree while still tiny, green buds, and if it is unseasonably wet or if the plums are not harvested as soon as they are ripe, the fruit may develop a fungal condition called brown rot. Brown rot is not toxic, and very small affected areas can be cut out of the fruit, but unless the rot is caught immediately, the fruit will no longer be edible. Plum is used as a food plant by the larvae of some Lepidoptera, including November moth, willow beauty and short-cloaked moth.</p> <p><strong>The Serbian plum (Serbian: шљива / šljiva) is the third most produced in the world. In the Balkans, plum is converted into an alcoholic drink named slivovitz (plum brandy) (Serbian: шљивовица / šljivovica).</strong></p> <p>A large number of plums, of the Damson variety, are also grown in Hungary, where they are called szilva and are used to make lekvar (a plum paste jam), palinka (traditional fruit brandy), plum dumplings, and other foods. The region of Szabolcs-Szatmár, in the northeastern part of the country near the borders with Ukraine and Romania, is a major producer of plums.</p> <p>The plum blossom or meihua (Chinese: 梅花; pinyin: méihuā), along with the peony, are considered traditional floral emblems of China.</p> <p>The plum is commonly used in China, Yunnan area, to produce a local plum wine with a smooth, sweet, fruity taste and approximately 12% alcohol by volume.</p> <p>&nbsp;</p><script src="//cdn.public.n1ed.com/G3OMDFLT/widgets.js"></script>
V 197 BS (6,5g)
Giant Bosnian Plum Seeds (Prunus domestica)
Nasiona Lepnica rozdęta...

Nasiona Lepnica rozdęta...

Cena 1,25 € (SKU: MHS 35)
,
5/ 5
<h2><strong>Nasiona Lepnica rozdęta (Silene vulgaris)</strong></h2> <h2><span style="color: #ff0000;"><strong>Cena za opakowanie 10 nasion.</strong></span></h2> <p><b>Lepnica rozdęta</b>, l. zwyczajna, l. pospolita (<i>Silene vulgaris</i><span>&nbsp;</span>(Salisb.) Sm.) –<span>&nbsp;</span>gatunek<span>&nbsp;</span>rośliny należący do rodziny<span>&nbsp;</span>goździkowatych<span>&nbsp;</span>(<i>Caryophyllaceae</i>). Jest szeroko rozprzestrzeniony na półkuli północnej, rośnie dziko w<span>&nbsp;</span>Europie,<span>&nbsp;</span>Azji<span>&nbsp;</span>i północnej<span>&nbsp;</span>Afryce, zadomowił się także na<span>&nbsp;</span>Azorach<sup id="cite_ref-grin_2-0" class="reference">[2]</sup>. W Polsce pospolity.<sup id="cite_ref-klucz_3-0" class="reference"></sup></p> <h2><span class="mw-headline" id="Morfologia">Morfologia</span></h2> <dl> <dt>Pokrój</dt> <dd>Długość 15-50 cm<sup id="cite_ref-p284_4-0" class="reference">[4]</sup>.</dd> <dt>Łodyga</dt> <dd>Wzniesiona, rozgałęziona, naga, osiąga wysokość do 1 m. Cała roślina ma niebieskawe zabarwienie nadane jej przez warstwę wosku<sup id="cite_ref-A_5-0" class="reference">[5]</sup></dd> <dt>Liście</dt> <dd>Eliptyczne do lancetowatych, zaostrzone.</dd> <dt>Kwiaty</dt> <dd>Zebrane w luźne<span>&nbsp;</span>wierzchotki. Płatki<span>&nbsp;</span>korony<span>&nbsp;</span>białe, dwudzielne.<span>&nbsp;</span>przykoronka<span>&nbsp;</span>brak lub jest tylko śladowy.<span>&nbsp;</span>Kielich<span>&nbsp;</span>gładki, niebieskozielonkawy, beczułkowaty, rozdęty, z siatką 20 nerwów połączonych poprzecznymi anastomozami<sup id="cite_ref-p284_4-1" class="reference">[4]</sup><sup id="cite_ref-6" class="reference">[6]</sup>. Ząbki kielicha szerokie, trójkątne</dd> <dt>Owoc</dt> <dd>Luźno tkwiąca w rozdętym kielichu<span>&nbsp;</span>torebka<span>&nbsp;</span>na króciutkim trzonku.</dd> </dl> <h2><span class="mw-headline" id="Biologia_i_ekologia">Biologia i ekologia</span></h2> <p>Bylina,<span>&nbsp;</span>chamefit<sup id="cite_ref-p284_4-2" class="reference">[4]</sup><sup id="cite_ref-klucz_3-1" class="reference">[3]</sup>. Siedlisko: suche murawy, żwirowiska, skarpy, przydroża, ubogie darnie, nasypy z kruszywa kamiennego, płytkie wapienne gleby<sup id="cite_ref-p284_4-3" class="reference">[4]</sup>. Uważana za<span>&nbsp;</span>chwast<sup id="cite_ref-7" class="reference">[7]</sup>. Kwitnie od maja do września<sup id="cite_ref-p284_4-4" class="reference">[4]</sup>. Kwiaty zasobne w nektar,<span>&nbsp;</span>zapylane<span>&nbsp;</span>głównie przez motyle nocne i błonkówki<sup id="cite_ref-A_5-1" class="reference">[5]</sup>. Kwiaty otwierają się całkowicie dopiero nocą i wydzielają w nocy słaby zapach<sup id="cite_ref-A_5-2" class="reference">[5]</sup>. Rozmnaża się przez nasiona, ale również poprzez podziemne<span>&nbsp;</span>rozłogi<sup id="cite_ref-A_5-3" class="reference">[5]</sup>. Liczba chromosomów<span>&nbsp;</span>2n<span>&nbsp;</span>= 24<sup id="cite_ref-klucz_3-2" class="reference">[3]</sup>. Może się ukorzeniać na głębokości 1 m<sup id="cite_ref-p284_4-5" class="reference">[4]</sup>.</p> <h2><span id="Systematyka_i_zmienno.C5.9B.C4.87"></span><span class="mw-headline" id="Systematyka_i_zmienność">Systematyka i zmienność</span></h2> <ul> <li>W obrębie rodziny goździkowatych należy do podrodziny<span>&nbsp;</span><i>Caryophylloideae</i><span>&nbsp;</span>i plemienia<span>&nbsp;</span><i>Sileneae</i><sup id="cite_ref-grin_2-1" class="reference">[2]</sup></li> <li>Występuje jeden podgatunek<span>&nbsp;</span><i>Silene vulgaris</i><span>&nbsp;</span>subsp.<span>&nbsp;</span><i>vulgaris</i>, który ma wiele<span>&nbsp;</span>synonimów:<span>&nbsp;</span><i>Behen vulgaris</i><span>&nbsp;</span>Moench,<span>&nbsp;</span><i>Cucubalus latifolius</i><span>&nbsp;</span>Mill.,<span>&nbsp;</span><i>Cucubalus venosus</i><span>&nbsp;</span>Gilib.<span>&nbsp;</span><i>Silene cucubalus</i><span>&nbsp;</span>Wibel,<span>&nbsp;</span><i>Silene latifolia</i><span>&nbsp;</span>(Mill.) Rendle &amp; Britten,<span>&nbsp;</span><i>Silene venosa</i><span>&nbsp;</span>Asch.<sup id="cite_ref-grin_2-2" class="reference">[2]</sup>.</li> </ul> <h2><span class="mw-headline" id="Zastosowanie">Zastosowanie</span></h2> <p>Czasem jest wykorzystywana jako pasza dla bydła i pożytek pszczeli</p> <h3>Gastronomia</h3> <p>Młode pędy i liście mogą służyć jako pokarm w niektórych krajach regionu śródziemnomorskiego. Delikatne liście można jeść na surowo w sałatkach. Starsze liście są zwykle spożywane ugotowane lub smażone, smażone z czosnkiem lub w omletach.</p> <h3>Kreta i Cypr</h3> <p>Na Krecie nazywa się Agriopapoula (Αγριοπάπουλα), a mieszkańcy jedzą jej liście i delikatne pędy rumiane na oliwie z oliwek.</p> <p>Na Cyprze jest bardzo powszechnie spożywany, do tego stopnia, że ​​w ostatnich latach wrócił do uprawy i sprzedawany w sklepach w pęczkach. Dwie popularne nazwy cypryjskie to Tsakrostoukkia i Strouthouthkia (στρουθούθκια).</p> <h3>Włochy</h3> <p>We Włoszech liście tej rośliny mogą być używane także jako składnik risotto. Jest powszechnie znany jako sculpit, stridolo lub pod przestarzałą naukową nazwą Silene inflata, a także s-ciopetin lub grixol w Veneto i nenkuz lub sclopit we Friuli.</p> <h3>Hiszpania (La Mancha)</h3> <p>Dawniej w hiszpańskim regionie La Mancha, gdzie liście Silene vulgaris są cenione jako zielone warzywo, byli ludzie znani jako „Collejeros”, którzy zbierali te rośliny i sprzedawali je. Liście są małe i wąskie, więc potrzeba wielu roślin, aby uzyskać znaczną ilość.</p> <p>W La Mancha liście Silene vulgaris, zwane lokalnie „collejas”, były używane głównie do przygotowania potrawy zwanej gazpacho viudo (wdowiec gazpacho). Składnikami były podpłomyki znane jako tortas de gazpacho oraz gulasz przygotowany z liści Silene vulgaris. Inne dania przygotowane z tych liści w Hiszpanii to „potaje de garbanzos y collejas”, „huevos revueltos con collejas” i „arroz con collejas”.</p> <h3>Serbia</h3> <p>W Serbii suszone kwiaty są używane do parzenia herbaty i leczenia chorób kobiecych.</p><script src="//cdn.public.n1ed.com/G3OMDFLT/widgets.js"></script>
MHS 35 (10 S)
Nasiona Lepnica rozdęta (Silene vulgaris)

Bu bitki kış ve dona dayanıklıdır. Açıklamanın daha fazlaörneğine bakın.

Bosnia and Herzegovina variety
Blackthorn or Sloe Seeds (Prunus spinosa) 1.85 - 2

Śliwa tarnina nasion...

Cena 1,95 € (SKU: V 156)
,
5/ 5
<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> </head> <body> <h2><strong>Śliwa tarnina nasion (Prunus spinosa)</strong></h2> <h2><span style="color: #ff0000;"><strong>Cena za opakowanie 10 nasion.</strong></span></h2> <p><b>Śliwa tarnina</b><span>, tarnina, tarka (</span><i>Prunus spinosa</i><span> </span>L.<span>) – </span>gatunek<span> </span>krzewu<span> z rodziny </span>różowatych<span> (</span><i>Rosaceae</i><span>). Występuje niemal w całej </span>Europie<span>, w zachodniej </span>Azji<span> i północnej </span>Afryce<span>. W Polsce jest to gatunek pospolity na niżu i niższych położeniach górskich. Jest bardzo zmienny i tworzy mieszańce z innymi śliwami. Przypuszcza się, że krzyżówka tego gatunku z </span>ałyczą<span> (</span><i>P. cerasifera</i><span>) wydała uprawianą </span>śliwę domową<span> (</span><i>P. domestica</i><span>). Tarnina jest rośliną wykorzystywaną w ziołolecznictwie, ma jadalne owoce, odgrywa istotną rolę środowiskową, wykorzystywaną także w nasadzeniach biotechnicznych. Jest </span>rośliną miododajną<span> i dostarcza twardego drewna, zwłaszcza dawniej mającego wielorakie zastosowania. Tworzy gęste, cierniste zarośla zwane </span>czyżniami<span> będące ostoją dla wielu gatunków zwierząt.</span></p> <h2><span class="mw-headline" id="Rozmieszczenie_geograficzne">Rozmieszczenie geograficzne</span></h2> <p>Zasięg<span> </span>gatunku obejmuje rozległe obszary<span> </span>Europy<span> </span>(bez<span> </span>Islandii, północnej części<span> </span>Półwyspu Skandynawskiego<span> </span>i północnej<span> </span>Rosji),<span> </span>Azję Mniejszą, rejon<span> </span>Kaukazu,<span> </span>Iran<span> </span>oraz północną<span> </span>Afrykę<span> </span>(w górach<span> </span>Atlas<sup id="cite_ref-reicholf_4-0" class="reference">[4]</sup>). Izolowane stanowiska posiada w<span> </span>Izraelu<span> </span>oraz w okolicach<span> </span>jeziora Bałchasz<sup id="cite_ref-kvetena_5-0" class="reference">[5]</sup>. Do Europy środkowej przybył prawdopodobnie ok. 3000-2000 lat p.n.e. – z tego czasu w każdym razie znajdowane są pestki w licznych wykopaliskach z okresu<span> </span>neolitu<sup id="cite_ref-reicholf_4-1" class="reference">[4]</sup>.</p> <p>W<span> </span>Polsce<span> </span>jest gatunkiem pospolitym niemal na całym obszarze. W większym rozproszeniu spotykany jest w części północno-zachodniej i zwłaszcza w północno-wschodniej<sup id="cite_ref-zajac_6-0" class="reference">[6]</sup>. Poza tym brak go w wyższych partiach gór. W<span> </span>Tatrach<span> </span>spotykany na wysokości do 1100 m n.p.m. (na<span> </span>Boczaniu)<sup id="cite_ref-pawlowski_7-0" class="reference">[7]</sup>, w<span> </span>Jawornikach<span> </span>sięga ok. 930 m n.p.m.<sup id="cite_ref-kvetena_5-1" class="reference">[5]</sup><span> </span>Dalej na południu rośnie po<span> </span>piętro subalpejskie<span> </span>do 1500-1600 m n.p.m. (np. w<span> </span>Kaukazie<sup id="cite_ref-reicholf_4-2" class="reference">[4]</sup><sup id="cite_ref-borkowski_8-0" class="reference">[8]</sup>).</p> <p>Jako gatunek zawleczony i zdziczały występuje w strefie umiarkowanej<span> </span>Ameryki Północnej<span> </span>(USA<span> </span>i<span> </span>Kanada), zarówno w zachodniej, jak i wschodniej części kontynentu (brak w części środkowej)<sup id="cite_ref-plants_9-0" class="reference">[9]</sup>. Zawleczony został także do<span> </span>Australii, na<span> </span>Tasmanię<span> </span>i<span> </span>Nową Zelandię<sup id="cite_ref-weed_10-0" class="reference">[10]</sup>. Poza tym w różnych miejscach uprawiany, np. w<span> </span>Chinach<sup id="cite_ref-china_3-1" class="reference">[3]</sup>.</p> <h2><span class="mw-headline" id="Morfologia">Morfologia</span></h2> <dl> <dt>Pokrój</dt> <dd>Najczęściej rośnie jako<span> </span>krzew<span> </span>o wysokości do ok. 3 m, bardzo rzadko wyrasta w niskie drzewko do 6 m, wyjątkowo do 8 m<sup id="cite_ref-szafer_11-0" class="reference">[11]</sup>, przy czym według niektórych autorów tak wysokie okazy to najwyraźniej mieszańce z innymi śliwami<sup id="cite_ref-kvetena_5-2" class="reference">[5]</sup>. Cierniste krzewy są gęsto rozgałęzione i posiadają liczne<span> </span>odrosty<span> </span>korzeniowe, tak że w efekcie tworzą zwarte, trudne do przebycia zarośla.</dd> <dt>Pęd</dt> <dd>Młode pędy są delikatnie omszone, przy czym omszenie zanika wraz z wiekiem. Pędy roczne są już gładkie i brązowe (od strony ocienionej – oliwkowozielone<sup id="cite_ref-godet2_12-0" class="reference">[12]</sup>), starsze – ciemnobrązowe i połyskujące, z licznymi, drobnymi jasnymi punktami. Końce krótkopędów przekształcone są w silne i długie<span> </span>ciernie. Odgałęzienia drugiego rzędu odstają pod kątem prostym lub nawet rozwartym.<span> </span>Pączki<span> </span>wegetatywne są drobne (do 2 mm), spiczastojajowate, otoczone kulistymi pączkami kwiatowymi. Łuski pąków są czerwono-brązowe, zwykle orzęsione lub owłosione<sup id="cite_ref-godet2_12-1" class="reference">[12]</sup>. Pąki osadzone są pojedynczo lub po 2-3 obok siebie (serialnie)<sup id="cite_ref-szafer_11-1" class="reference">[11]</sup>, przy czym zwykle skrajne pąki są kwiatowe<sup id="cite_ref-swiejkowski_13-0" class="reference">[13]</sup>. Kora na starszych pniach jest czarnofioletowa i delikatnie spękana<sup id="cite_ref-johnson_14-0" class="reference">[14]</sup><span> </span>w wąskie pasma<sup id="cite_ref-reicholf_4-3" class="reference">[4]</sup>.</dd> </dl> <ul class="gallery mw-gallery-packed"> <ul class="gallery mw-gallery-packed"> <li class="gallerybox"> <div> <div class="thumb"> <div><img alt="Śliwa tarnina nasion (Prunus spinosa)" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ec/Kolcovy_trn.jpg/190px-Kolcovy_trn.jpg" decoding="async" width="127" height="120" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ec/Kolcovy_trn.jpg/285px-Kolcovy_trn.jpg 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ec/Kolcovy_trn.jpg/380px-Kolcovy_trn.jpg 2x" data-file-width="874" data-file-height="829" class="" title="Śliwa tarnina nasion (Prunus spinosa)" /></div> </div> <div class="gallerytext"> <p>Cierń</p> </div> </div> </li> </ul> </ul> <p><span> </span></p> <ul class="gallery mw-gallery-packed"> <ul class="gallery mw-gallery-packed"> <li class="gallerybox"> <div> <div class="thumb"> <div><img alt="Śliwa tarnina nasion (Prunus spinosa)" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d8/Prunus_spinosa_sl6.jpg/137px-Prunus_spinosa_sl6.jpg" decoding="async" width="92" height="120" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d8/Prunus_spinosa_sl6.jpg/206px-Prunus_spinosa_sl6.jpg 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d8/Prunus_spinosa_sl6.jpg/274px-Prunus_spinosa_sl6.jpg 2x" data-file-width="2283" data-file-height="2996" class="" title="Śliwa tarnina nasion (Prunus spinosa)" /></div> </div> <div class="gallerytext"> <p>Pędy i pąki.</p> </div> </div> </li> </ul> </ul> <p><span> </span></p> <ul class="gallery mw-gallery-packed"> <ul class="gallery mw-gallery-packed"> <li class="gallerybox"> <div> <div class="thumb"> <div><img alt="Śliwa tarnina nasion (Prunus spinosa)" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a9/Prunus_spinosa.001_-_Serra_de_Enci%C3%B1a_de_Lastra.JPG/240px-Prunus_spinosa.001_-_Serra_de_Enci%C3%B1a_de_Lastra.JPG" decoding="async" width="160" height="120" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a9/Prunus_spinosa.001_-_Serra_de_Enci%C3%B1a_de_Lastra.JPG/360px-Prunus_spinosa.001_-_Serra_de_Enci%C3%B1a_de_Lastra.JPG 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a9/Prunus_spinosa.001_-_Serra_de_Enci%C3%B1a_de_Lastra.JPG/480px-Prunus_spinosa.001_-_Serra_de_Enci%C3%B1a_de_Lastra.JPG 2x" data-file-width="2304" data-file-height="1728" class="" title="Śliwa tarnina nasion (Prunus spinosa)" /></div> </div> <div class="gallerytext"> <p>Liście</p> </div> </div> </li> </ul> </ul> <p><span> </span></p> <ul class="gallery mw-gallery-packed"> <li class="gallerybox"> <div> <div class="thumb"> <div><img alt="Śliwa tarnina nasion (Prunus spinosa)" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ea/Prunus_spinosa_leaf_kz1.jpg/246px-Prunus_spinosa_leaf_kz1.jpg" decoding="async" width="164" height="120" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ea/Prunus_spinosa_leaf_kz1.jpg/369px-Prunus_spinosa_leaf_kz1.jpg 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ea/Prunus_spinosa_leaf_kz1.jpg/492px-Prunus_spinosa_leaf_kz1.jpg 2x" data-file-width="2472" data-file-height="1808" class="" title="Śliwa tarnina nasion (Prunus spinosa)" /></div> </div> <div class="gallerytext"> <p>Liść z przylistkami</p> </div> </div> </li> </ul> <dl> <dt>Korzenie</dt> <dd>Rozrastają się daleko i płytko pod powierzchnią ziemi. Wyrastają z nich liczne<span> </span>odrosty<span> </span>korzeniowe<sup id="cite_ref-seneta_15-0" class="reference">[15]</sup>.</dd> <dt>Liście</dt> <dd>Osadzone skrętolegle, wyrastają na ogonku o długości 0,7–1,5 cm (z wierzchu często czerwono zabarwionym<sup id="cite_ref-godet_16-0" class="reference">[16]</sup>), u nasady którego znajdują się wąskie, owłosione<span> </span>przylistki<span> </span>z gruczołowatymi ząbkami na brzegu o długości ok. 5 mm. Blaszka liściowa jest odwrotnie jajowata, eliptyczna lub lancetowata o długości od 1,5 do 6,5 cm (najczęściej od 2 do 4 cm) i szerokości od 1 do 2,8 cm. U nasady blaszka liściowa jest klinowato zwężona, na szczycie zaostrzona lub lekko stępiona, na brzegu piłkowana. Za młodu liście są obustronnie omszone, rozwinięte są z wierzchu nagie, matowe, pod spodem delikatnie omszone, głównie przy nerwach<sup id="cite_ref-kvetena_5-3" class="reference">[5]</sup><sup id="cite_ref-szafer_11-2" class="reference">[11]</sup>. Z wierzchu są ciemniej zielone, od spodu są bladozielone<sup id="cite_ref-godet_16-1" class="reference">[16]</sup>. Liście są bardzo zmienne, także w obrębie tej samej rośliny – różnią się między sobą liście rosnące na długo- i krótkopędkach oraz na cierniach<sup id="cite_ref-borkowski_8-1" class="reference">[8]</sup>.</dd> <dt>Kwiaty</dt> <dd>Osadzone są najczęściej pojedynczo, rzadziej po dwa, bardzo rzadko po trzy do pięciu. Większe skupienia tworzą zwłaszcza na końcach pędów<sup id="cite_ref-seneta_15-1" class="reference">[15]</sup>. Wyrastają na krótkich, zwykle nagich szypułkach (do 5–8 mm długości)<sup id="cite_ref-reicholf_4-4" class="reference">[4]</sup><sup id="cite_ref-marilena_17-0" class="reference">[17]</sup>.<span> </span>Kielich<span> </span>jest zwykle nagi, niekiedy owłosiony. Składa się z 5 trójkątnych, nie odgiętych i na brzegu orzęsionych działek<sup id="cite_ref-szafer_11-3" class="reference">[11]</sup><span> </span>o długości do 2,5 mm<sup id="cite_ref-marilena_17-1" class="reference">[17]</sup>. Średnica<span> </span>korony<span> </span>wynosi od 1,2 cm do 1,8 cm. Pięć płasko rozpostartych, białych lub zielonkawobiałych płatków<span> </span>korony<span> </span>ma długość 6–8 mm. Ich kształt jest podługowato-jajowaty, a na końcu bywają płytko wcięte<sup id="cite_ref-reicholf_4-5" class="reference">[4]</sup>. U nasady zwężone w krótki<span> </span>paznokieć<sup id="cite_ref-marilena_17-2" class="reference">[17]</sup>.<span> </span>Pręciki<span> </span>w liczbie ok. 20, na nierównych, białych nitkach<sup id="cite_ref-marilena_17-3" class="reference">[17]</sup>, zakończone są żółtymi lub czerwonymi<span> </span>pylnikami.<span> </span>Słupek<span> </span>jest dolny i nagi<sup id="cite_ref-reicholf_4-6" class="reference">[4]</sup>. Wklęsłe<span> </span>dno kwiatowe<span> </span>wyścielone jest tkanką wydzielniczą<span> </span>miodnika<sup id="cite_ref-lipinski_18-0" class="reference">[18]</sup>.</dd> </dl> <ul class="gallery mw-gallery-packed"> <ul class="gallery mw-gallery-packed"> <li class="gallerybox"> <div> <div class="thumb"> <div><img alt="Śliwa tarnina nasion (Prunus spinosa)" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/29/Schlehe1.jpg/240px-Schlehe1.jpg" decoding="async" width="160" height="120" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/29/Schlehe1.jpg/360px-Schlehe1.jpg 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/29/Schlehe1.jpg/480px-Schlehe1.jpg 2x" data-file-width="2048" data-file-height="1536" class="" title="Śliwa tarnina nasion (Prunus spinosa)" /></div> </div> <div class="gallerytext"> <p>Pokrój krzewu podczas kwitnienia</p> </div> </div> </li> </ul> </ul> <p><span> </span></p> <ul class="gallery mw-gallery-packed"> <ul class="gallery mw-gallery-packed"> <li class="gallerybox"> <div> <div class="thumb"> <div><img alt="Śliwa tarnina nasion (Prunus spinosa)" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/97/Prunus_spinosa_B.jpg/241px-Prunus_spinosa_B.jpg" decoding="async" width="161" height="120" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/97/Prunus_spinosa_B.jpg/361px-Prunus_spinosa_B.jpg 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/97/Prunus_spinosa_B.jpg/481px-Prunus_spinosa_B.jpg 2x" data-file-width="2288" data-file-height="1712" class="" title="Śliwa tarnina nasion (Prunus spinosa)" /></div> </div> <div class="gallerytext"> <p>Kwiaty</p> </div> </div> </li> </ul> </ul> <p><span> </span></p> <ul class="gallery mw-gallery-packed"> <li class="gallerybox"> <div> <div class="thumb"> <div><img alt="Śliwa tarnina nasion (Prunus spinosa)" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/07/Prunus_spinosa_sl12.jpg/206px-Prunus_spinosa_sl12.jpg" decoding="async" width="138" height="120" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/07/Prunus_spinosa_sl12.jpg/309px-Prunus_spinosa_sl12.jpg 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/07/Prunus_spinosa_sl12.jpg/412px-Prunus_spinosa_sl12.jpg 2x" data-file-width="4672" data-file-height="4080" class="" title="Śliwa tarnina nasion (Prunus spinosa)" /></div> </div> <div class="gallerytext"> <p>Kwiat</p> </div> </div> </li> </ul> <dl> <dt>Owoce</dt> <dd>Pestkowce<span> </span>zwane tarkami osadzone są na wzniesionych, krótkich szypułkach<sup id="cite_ref-reicholf_4-7" class="reference">[4]</sup>. Mają kształt kulisty i średnicę od 1 do 1,5 cm<sup id="cite_ref-kvetena_5-4" class="reference">[5]</sup><span> </span>(u podgatunków i mieszańców większe, do 3 cm<sup id="cite_ref-kvetena_5-5" class="reference">[5]</sup><sup id="cite_ref-szafer_11-4" class="reference">[11]</sup>). Owoce są barwy czarnosinej z niebieskawym nalotem. Wewnątrz miąższ przyrośnięty jest do pestki, ma barwę zieloną i smak cierpkogorzkawy. Pestka jest jajowata lub eliptyczna – osiąga ok. 1 cm długości, do 0,6–0,9 cm szerokości i 0,5 cm grubości<sup id="cite_ref-szafer_11-5" class="reference">[11]</sup><sup id="cite_ref-marilena_17-4" class="reference">[17]</sup>. Pokryta jest brodawkami i podłużnymi żebrami<sup id="cite_ref-szafer_11-6" class="reference">[11]</sup>. Masa 1000 pestek wynosi 250 g<sup id="cite_ref-marilena_17-5" class="reference">[17]</sup>.</dd> </dl> <ul class="gallery mw-gallery-packed"> <ul class="gallery mw-gallery-packed"> <li class="gallerybox"> <div> <div class="thumb"> <div><img alt="Śliwa tarnina nasion (Prunus spinosa)" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7f/Closeup_of_blackthorn_aka_sloe_aka_prunus_spinosa_sweden_20050924.jpg/240px-Closeup_of_blackthorn_aka_sloe_aka_prunus_spinosa_sweden_20050924.jpg" decoding="async" width="160" height="120" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7f/Closeup_of_blackthorn_aka_sloe_aka_prunus_spinosa_sweden_20050924.jpg/360px-Closeup_of_blackthorn_aka_sloe_aka_prunus_spinosa_sweden_20050924.jpg 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7f/Closeup_of_blackthorn_aka_sloe_aka_prunus_spinosa_sweden_20050924.jpg/480px-Closeup_of_blackthorn_aka_sloe_aka_prunus_spinosa_sweden_20050924.jpg 2x" data-file-width="2592" data-file-height="1944" class="" title="Śliwa tarnina nasion (Prunus spinosa)" /></div> </div> <div class="gallerytext"> <p>Owoce</p> </div> </div> </li> </ul> </ul> <p><span> </span></p> <ul class="gallery mw-gallery-packed"> <ul class="gallery mw-gallery-packed"> <li class="gallerybox"> <div> <div class="thumb"> <div><img alt="Śliwa tarnina nasion (Prunus spinosa)" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f6/BlackthornFruit.jpg/271px-BlackthornFruit.jpg" decoding="async" width="181" height="120" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f6/BlackthornFruit.jpg/406px-BlackthornFruit.jpg 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f6/BlackthornFruit.jpg/542px-BlackthornFruit.jpg 2x" data-file-width="1000" data-file-height="665" class="" title="Śliwa tarnina nasion (Prunus spinosa)" /></div> </div> <div class="gallerytext"> <p>Owoce</p> </div> </div> </li> </ul> </ul> <p><span> </span></p> <ul class="gallery mw-gallery-packed"> <li class="gallerybox"> <div> <div class="thumb"> <div><img alt="Śliwa tarnina nasion (Prunus spinosa)" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/92/Prsp_001_php.jpg/271px-Prsp_001_php.jpg" decoding="async" width="181" height="120" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/92/Prsp_001_php.jpg/406px-Prsp_001_php.jpg 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/92/Prsp_001_php.jpg/542px-Prsp_001_php.jpg 2x" data-file-width="3008" data-file-height="2000" class="" title="Śliwa tarnina nasion (Prunus spinosa)" /></div> </div> <div class="gallerytext"> <p>Pestki tarniny</p> </div> </div> </li> </ul> <h2><span class="mw-headline" id="Biologia">Biologia</span></h2> <h3><span id="Rozw.C3.B3j"></span><span class="mw-headline" id="Rozwój">Rozwój</span></h3> <div class="thumb tright"> <div class="thumbinner"><img alt="Śliwa tarnina nasion (Prunus spinosa)" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/69/XN_Priocnemis_sp.jpg/220px-XN_Priocnemis_sp.jpg" decoding="async" width="220" height="165" class="thumbimage" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/69/XN_Priocnemis_sp.jpg/330px-XN_Priocnemis_sp.jpg 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/69/XN_Priocnemis_sp.jpg/440px-XN_Priocnemis_sp.jpg 2x" data-file-width="1200" data-file-height="900" title="Śliwa tarnina nasion (Prunus spinosa)" /> <div class="thumbcaption"> <div class="magnify"></div> Kwiaty tarniny zapylane przez<span> </span>błonkówkę<span> </span>z rodzaju<span> </span><i>Priocnemis</i><span> </span>(nastecznikowate)</div> </div> </div> <div class="thumb tright"> <div class="thumbinner"><img alt="Śliwa tarnina nasion (Prunus spinosa)" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/Prunus_spinosa_kz02.jpg/220px-Prunus_spinosa_kz02.jpg" decoding="async" width="220" height="165" class="thumbimage" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/Prunus_spinosa_kz02.jpg/330px-Prunus_spinosa_kz02.jpg 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/Prunus_spinosa_kz02.jpg/440px-Prunus_spinosa_kz02.jpg 2x" data-file-width="2226" data-file-height="1669" title="Śliwa tarnina nasion (Prunus spinosa)" /> <div class="thumbcaption"> <div class="magnify"></div> Siewka w dole z zamierającymi liścieniami i pierwszymi liśćmi właściwymi</div> </div> </div> <p>Fanerofit. Kwitnie niezwykle obficie, ale krótko, w kwietniu i w maju (dalej na południu już w marcu<sup id="cite_ref-kvetena_5-6" class="reference">[5]</sup>), przed rozwojem liści. Kwiaty są wonne i wydzielają<span> </span>nektar. Wabione są różne owady zapylające, których udział w<span> </span>zapylaniu<span> </span>jest bardzo istotny (ograniczenie dostępności owadów do kwiatów znacząco wpływa na zawiązywanie owoców)<sup id="cite_ref-jacobs_19-0" class="reference">[19]</sup>. Owoce dojrzewają w zależności od szerokości geograficznej od sierpnia do października<sup id="cite_ref-marilena_17-6" class="reference">[17]</sup><span> </span>(w Polsce we wrześniu<sup id="cite_ref-grochowski_20-0" class="reference">[20]</sup>) i długo utrzymują się na gałęziach<sup id="cite_ref-bugala_21-0" class="reference">[21]</sup>.</p> <p>Kiełkowanie<span> </span>następuje wiosną<sup id="cite_ref-muller_22-0" class="reference">[22]</sup>. Siewka ma białożółty<span> </span>korzeń pierwotny<span> </span>z nitkowatymi, długimi korzeniami bocznymi. Długość korzenia sięga do 4 cm, tyle co długość części podliścieniowej (hipokotylu), która jest zielonobiała<sup id="cite_ref-krol_23-0" class="reference">[23]</sup><span> </span>i naga<sup id="cite_ref-muller_22-1" class="reference">[22]</sup>. Dwa<span> </span>liścienie<span> </span>są mięsiste, wypukłe od spodu, odwrotnie jajowate, osiągają 7–8 (11<sup id="cite_ref-muller_22-2" class="reference">[22]</sup>) mm długości i 4–5 mm szerokości. Wierzchołek jest zaokrąglony, a nasada zbiegająca w ogonek o długości 2–3 mm. Liścienie od góry są zielone, od dołu purpurowe lub bladozielone z purpurowymi plamkami<sup id="cite_ref-krol_23-1" class="reference">[23]</sup>. Część nadliścieniowa (epikotyl) osiąga do 6 cm długości<sup id="cite_ref-muller_22-3" class="reference">[22]</sup>, jest naga i zielona<sup id="cite_ref-krol_23-2" class="reference">[23]</sup>. Pierwsze liście właściwe są skrętoległe, osadzone są na krótkich ogonkach długości do 2 mm, a ich blaszka osiąga 2 cm długości i 1 cm szerokości. U ich nasady znajdują się wąskolancetowate<span> </span>przylistki<span> </span>długości do 3 mm. Liście są jajowate, u podstawy zaokrąglone lub słabo klinowate, na wierzchołku nagle zaostrzone. Brzeg blaszki jest drobno, ostro i nieregularnie piłkowany<sup id="cite_ref-muller_22-4" class="reference">[22]</sup><sup id="cite_ref-krol_23-3" class="reference">[23]</sup>. Liście są z wierzchu ciemnozielone, matowe, od spodu jaśniejsze. Pierwsze liście są prawie nagie, włoski pojawiają się liczniej na 6 liściu i kolejnych<sup id="cite_ref-krol_23-4" class="reference">[23]</sup>.</p> <h3><span class="mw-headline" id="Cechy_fitochemiczne">Cechy fitochemiczne</span></h3> <p>Owoce tarniny zawierają w świeżej masie 30,1%<span> </span>suchej masy<span> </span>(w samym miąższu znajduje się 83% wody<sup id="cite_ref-ziemianski_24-0" class="reference">[24]</sup>), 8,7–9,3%<span> </span>węglowodanów<span> </span>(0,73%<span> </span>pektyn), 2,5–2,6%<span> </span>kwasów organicznych, 2,4%<span> </span>błonnika, 1,5%<span> </span>białek, 1,0–1,3%<span> </span>soli mineralnych<sup id="cite_ref-grochowski_20-1" class="reference">[20]</sup><sup id="cite_ref-ziemianski_24-1" class="reference">[24]</sup>, poza tym<span> </span>flawonoidy<span> </span>(antocyjany<sup id="cite_ref-lamer_25-0" class="reference">[25]</sup><span> </span>i<span> </span>kemferol<sup id="cite_ref-volak_26-0" class="reference">[26]</sup>),<span> </span>garbniki<span> </span>(1,7%<sup id="cite_ref-gumowska_27-0" class="reference">[27]</sup>) i<span> </span>sterole<sup id="cite_ref-antkowiak_28-0" class="reference">[28]</sup>, a także wyrażane w mg na 100 g: 32<span> </span>wapnia, 25<span> </span>fosforu, 1,9<span> </span>żelaza<sup id="cite_ref-ziemianski_24-2" class="reference">[24]</sup>. Zawartość<span> </span>witaminy C<span> </span>wynosi ok. 12–19 mg%<sup id="cite_ref-grochowski2_29-0" class="reference">[29]</sup>. Wartość kaloryczna 100 g wynosi 54 kcal<sup id="cite_ref-ziemianski_24-3" class="reference">[24]</sup>. Ze względu na znaczną zawartość kwasów i<span> </span>garbników<span> </span>owoce mają tak cierpki smak, że w stanie świeżym są w zasadzie niejadalne. W wyniku przemrożenia w owocach znacznie zmniejsza się udział wolnych kwasów i garbników, a<span> </span>glukoza<span> </span>ulega częściowo przekształceniu we<span> </span>fruktozę, dzięki czemu stają się słodsze<sup id="cite_ref-grochowski_20-2" class="reference">[20]</sup><sup id="cite_ref-grochowski2_29-1" class="reference">[29]</sup>. W pestkach zawarte są także znaczne ilości<span> </span>olejów roślinnych<sup id="cite_ref-grochowski2_29-2" class="reference">[29]</sup>. Kora korzeni zawiera<span> </span>garbniki<span> </span>i<span> </span>olejek kamforowy<sup id="cite_ref-reicholf_4-8" class="reference">[4]</sup>, a kora na starszych pędach –<span> </span>taniny<sup id="cite_ref-future_30-0" class="reference">[30]</sup>.</p> <dl> <dt>Właściwości trujące</dt> <dd>Nasiona zawierają glikozydy cyjanogenne –<span> </span>amigdalinę<sup id="cite_ref-hrynkiewicz_31-0" class="reference">[31]</sup>,<span> </span>prunazynę<sup id="cite_ref-wyk_32-0" class="reference">[32]</sup><span> </span>i<span> </span>sambunigrynę<sup id="cite_ref-kumaras_33-0" class="reference">[33]</sup>. W niewielkich ilościach glikozydy obecne są też w kwiatach<sup id="cite_ref-volak_26-1" class="reference">[26]</sup>. W wyniku<span> </span>hydrolizy<span> </span>enzymatycznej powstaje z nich silnie toksyczny<span> </span>cyjanowodór<span> </span>(kwas pruski) oraz<span> </span>benzaldehyd<span> </span>o charakterystycznej, marcepanowej woni<sup id="cite_ref-wyk_32-1" class="reference">[32]</sup>. Spośród występujących w uprawie w Europie Środkowej różnych śliw, właśnie tarnina cechuje się największą zawartością cyjanowodoru w pestkach, wynoszącą od 3 do 6%<sup id="cite_ref-mowszowicz_34-0" class="reference">[34]</sup>. Zachorowania z objawami zatrucia kwasem pruskim znane są w przypadku<span> </span>świń<span> </span>po zjedzeniu przez nie pestek<sup id="cite_ref-mowszowicz_34-1" class="reference">[34]</sup>. W przypadku spożycia przez człowieka cyjanowodoru dojść może do śmierci przy dawce wynoszącej 1 mg na 1 kg masy ciała.<span> </span>Dawka śmiertelna (LD<sub>50</sub>)<span> </span>podana doustnie dla myszy wynosi 3,7 mg/kg<sup id="cite_ref-Oxford_35-0" class="reference">[35]</sup>. Śmierć następuje w wyniku niedotlenienia na skutek porażenia ośrodka oddechowego i bloku enzymatycznego<sup id="cite_ref-hanneberg_36-0" class="reference">[36]</sup><sup id="cite_ref-future_30-1" class="reference">[30]</sup>.</dd> </dl> <h3><span class="mw-headline" id="Genetyka">Genetyka</span></h3> <p>Tarnina jest<span> </span>tetraploidem<span> </span>(2n=4x). Podstawowa haploidalna liczba<span> </span>chromosomów<span> </span>wynosi x=8, haploidalna liczba chromosomów n=16 (2n=32)<sup id="cite_ref-janick_37-0" class="reference">[37]</sup>. Zróżnicowanie<span> </span>haplotypowe<span> </span>jest znacznie większe w południowej części zasięgu tarniny – co najwyraźniej wskazuje na ostoje tego gatunku podczas<span> </span>plejstocenu<sup id="cite_ref-mohanty_38-0" class="reference">[38]</sup>. Wysoki<span> </span>polimorfizm<span> </span>DNA chloroplastowego<span> </span>u tego gatunku znacznie utrudnia prowadzenie nad nim badań<span> </span>filogenetycznych<sup id="cite_ref-mohanty2_39-0" class="reference">[39]</sup>.</p> <h2><span class="mw-headline" id="Ekologia">Ekologia</span></h2> <h3><span class="mw-headline" id="Siedlisko">Siedlisko</span></h3> <p>Tarnina jest rośliną niewybredną, rosnącą na prawie wszystkich glebach – piaszczystych, gliniastych i kamienistych. Porasta także sterty kamieni na obrzeżach pól<sup id="cite_ref-seneta_15-2" class="reference">[15]</sup>. Preferuje gleby wapienne i jest ich gatunkiem wskaźnikowym<sup id="cite_ref-hrynkiewicz_31-1" class="reference">[31]</sup>. Tarnina jest bardzo odporna na<span> </span>suszę<sup id="cite_ref-bialobok_40-0" class="reference">[40]</sup><span> </span>i mróz<sup id="cite_ref-bugala_21-1" class="reference">[21]</sup><span> </span>(występuje w 4<span> </span>strefie mrozoodporności<sup id="cite_ref-future_30-2" class="reference">[30]</sup>). Ma jedynie duże wymagania świetlne – rośnie optymalnie i obficie owocuje w miejscach silnie nasłonecznionych<sup id="cite_ref-bugala_21-2" class="reference">[21]</sup>, utrzymuje się jednak także w półcieniu<sup id="cite_ref-future_30-3" class="reference">[30]</sup>. W klasyfikacji zbiorowisk roślinnych Europy Środkowej<span> </span>gatunek charakterystyczny<span> </span>dla klasy (Cl.)<span> </span><i>Rhamno-Prunetea</i><sup id="cite_ref-matuszkiewicz_41-0" class="reference">[41]</sup>. Gdzie indziej rośnie w świetlistych lasach i zaroślach z udziałem<span> </span>dębów<span> </span>i<span> </span>klonu tatarskiego<sup id="cite_ref-borkowski_8-2" class="reference">[8]</sup>. Porasta brzegi lasów i tworzy śródpolne zarośla. Wkracza na porzucone<span> </span>pastwiska<span> </span>i grunty rolnicze jako gatunek pionierski<sup id="cite_ref-godet_16-2" class="reference">[16]</sup><sup id="cite_ref-godet2_12-2" class="reference">[12]</sup>. W obrębie osiedli, na przydrożach i skarpach rośnie jako<span> </span>gatunek synantropijny<sup id="cite_ref-borkowski_8-3" class="reference">[8]</sup>. W odpowiednich warunkach jest gatunkiem ekspansywnym<sup id="cite_ref-seneta_15-3" class="reference">[15]</sup>, nierzadko tworząc rozległe, jednogatunkowe<span> </span>agregacje. Zarośla takie rozrastają się na siedliskach<span> </span>ciepłolubnych muraw<span> </span>i<span> </span>okrajków, powodując zagrożenie dla ich zachowania, także w<span> </span>rezerwatach<span> </span>roślinności stepowej<span> </span>i skalnej<sup id="cite_ref-kvetena_5-7" class="reference">[5]</sup>.</p> <p>W przypadku przejścia ognia tarnina szybko regeneruje się za pomocą<span> </span>odrostów<span> </span>z organów podziemnych<sup id="cite_ref-future_30-4" class="reference">[30]</sup>.</p> <h3><span id="Interakcje_mi.C4.99dzygatunkowe"></span><span class="mw-headline" id="Interakcje_międzygatunkowe">Interakcje międzygatunkowe</span></h3> <div class="thumb tright"> <div class="thumbinner"> <div id="mwe_player_0" class="PopUpMediaTransform" videopayload="&lt;div class=&quot;mediaContainer&quot; style=&quot;width:854px&quot;&gt;&lt;video id=&quot;mwe_player_1&quot; poster=&quot;//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1a/Spra-2011-05-01.ogv/854px--Spra-2011-05-01.ogv.jpg&quot; controls=&quot;&quot; preload=&quot;none&quot; autoplay=&quot;&quot; style=&quot;width:854px;height:480px&quot; class=&quot;kskin&quot; data-durationhint=&quot;54.36&quot; data-startoffset=&quot;0&quot; data-mwtitle=&quot;Spra-2011-05-01.ogv&quot; data-mwprovider=&quot;wikimediacommons&quot;&gt;&lt;source src=&quot;//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/1/1a/Spra-2011-05-01.ogv/Spra-2011-05-01.ogv.480p.vp9.webm&quot; type=&quot;video/webm; codecs=&amp;quot;vp9, opus&amp;quot;&quot; data-title=&quot;SD VP9 (480P)&quot; data-shorttitle=&quot;VP9 480P&quot; data-transcodekey=&quot;480p.vp9.webm&quot; data-width=&quot;854&quot; data-height=&quot;480&quot; data-bandwidth=&quot;570328&quot; data-framerate=&quot;25&quot;/&gt;&lt;source src=&quot;//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/1/1a/Spra-2011-05-01.ogv/Spra-2011-05-01.ogv.480p.webm&quot; type=&quot;video/webm; codecs=&amp;quot;vp8, vorbis&amp;quot;&quot; data-title=&quot;SD WebM (480P)&quot; data-shorttitle=&quot;WebM 480P&quot; data-transcodekey=&quot;480p.webm&quot; data-width=&quot;854&quot; data-height=&quot;480&quot; data-bandwidth=&quot;1020488&quot; data-framerate=&quot;25&quot;/&gt;&lt;source src=&quot;//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Spra-2011-05-01.ogv&quot; type=&quot;video/ogg; codecs=&amp;quot;theora&amp;quot;&quot; data-title=&quot;Oryginalny plik Ogg, 1024 x 576 (1,2 Mbps)&quot; data-shorttitle=&quot;Źródło Ogg&quot; data-width=&quot;1024&quot; data-height=&quot;576&quot; data-bandwidth=&quot;1196333&quot; data-framerate=&quot;25&quot;/&gt;&lt;source src=&quot;//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/1/1a/Spra-2011-05-01.ogv/Spra-2011-05-01.ogv.120p.vp9.webm&quot; type=&quot;video/webm; codecs=&amp;quot;vp9, opus&amp;quot;&quot; data-title=&quot;VP9 o najniższej przepustowości (120P)&quot; data-shorttitle=&quot;VP9 120P&quot; data-transcodekey=&quot;120p.vp9.webm&quot; data-width=&quot;214&quot; data-height=&quot;120&quot; data-bandwidth=&quot;54376&quot; data-framerate=&quot;25&quot;/&gt;&lt;source src=&quot;//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/1/1a/Spra-2011-05-01.ogv/Spra-2011-05-01.ogv.160p.webm&quot; type=&quot;video/webm; codecs=&amp;quot;vp8, vorbis&amp;quot;&quot; data-title=&quot;WebM o niskiej przepustowości (160P)&quot; data-shorttitle=&quot;WebM 160P&quot; data-transcodekey=&quot;160p.webm&quot; data-width=&quot;284&quot; data-height=&quot;160&quot; data-bandwidth=&quot;129128&quot; data-framerate=&quot;25&quot;/&gt;&lt;source src=&quot;//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/1/1a/Spra-2011-05-01.ogv/Spra-2011-05-01.ogv.180p.vp9.webm&quot; type=&quot;video/webm; codecs=&amp;quot;vp9, opus&amp;quot;&quot; data-title=&quot;VP9 o niskiej przepustowości (180P)&quot; data-shorttitle=&quot;VP9 180P&quot; data-transcodekey=&quot;180p.vp9.webm&quot; data-width=&quot;320&quot; data-height=&quot;180&quot; data-bandwidth=&quot;101088&quot; data-framerate=&quot;25&quot;/&gt;&lt;source src=&quot;//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/1/1a/Spra-2011-05-01.ogv/Spra-2011-05-01.ogv.240p.vp9.webm&quot; type=&quot;video/webm; codecs=&amp;quot;vp9, opus&amp;quot;&quot; data-title=&quot;Małe VP9 (240P)&quot; data-shorttitle=&quot;VP9 240P&quot; data-transcodekey=&quot;240p.vp9.webm&quot; data-width=&quot;426&quot; data-height=&quot;240&quot; data-bandwidth=&quot;153064&quot; data-framerate=&quot;25&quot;/&gt;&lt;source src=&quot;//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/1/1a/Spra-2011-05-01.ogv/Spra-2011-05-01.ogv.240p.webm&quot; type=&quot;video/webm; codecs=&amp;quot;vp8, vorbis&amp;quot;&quot; data-title=&quot;Małe WebM (240P)&quot; data-shorttitle=&quot;WebM 240P&quot; data-transcodekey=&quot;240p.webm&quot; data-width=&quot;426&quot; data-height=&quot;240&quot; data-bandwidth=&quot;256576&quot; data-framerate=&quot;25&quot;/&gt;&lt;source src=&quot;//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/1/1a/Spra-2011-05-01.ogv/Spra-2011-05-01.ogv.360p.vp9.webm&quot; type=&quot;video/webm; codecs=&amp;quot;vp9, opus&amp;quot;&quot; data-title=&quot;VP9 (360P)&quot; data-shorttitle=&quot;VP9 360P&quot; data-transcodekey=&quot;360p.vp9.webm&quot; data-width=&quot;640&quot; data-height=&quot;360&quot; data-bandwidth=&quot;297480&quot; data-framerate=&quot;25&quot;/&gt;&lt;source src=&quot;//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/1/1a/Spra-2011-05-01.ogv/Spra-2011-05-01.ogv.360p.webm&quot; type=&quot;video/webm; codecs=&amp;quot;vp8, vorbis&amp;quot;&quot; data-title=&quot;WebM w jakości sieciowej (360P)&quot; data-shorttitle=&quot;WebM 360P&quot; data-transcodekey=&quot;360p.webm&quot; data-width=&quot;640&quot; data-height=&quot;360&quot; data-bandwidth=&quot;511552&quot; data-framerate=&quot;25&quot;/&gt;&lt;/video&gt;&lt;/div&gt;" style="position: relative; display: block; margin: 0px auto; width: 220px;"><img alt="Plik:Spra-2011-05-01.ogv" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1a/Spra-2011-05-01.ogv/220px--Spra-2011-05-01.ogv.jpg" class="" title="Śliwa tarnina nasion (Prunus spinosa)" width="220" height="124" /><span class="play-btn-large"><span class="mw-tmh-playtext"></span></span></div> <div class="thumbcaption"> <div class="magnify"></div> Gąsienica<span> </span>włochacza naśnieżka<span> </span>(miernikowcowate) żerująca na liściach tarniny</div> </div> </div> <div class="thumb tright"> <div class="thumbinner"><img alt="Śliwa tarnina nasion (Prunus spinosa)" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fb/Sleedoorn_Prunus_spinosa_Hyponomeuta_rupsen.jpg/220px-Sleedoorn_Prunus_spinosa_Hyponomeuta_rupsen.jpg" decoding="async" width="220" height="289" class="thumbimage" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fb/Sleedoorn_Prunus_spinosa_Hyponomeuta_rupsen.jpg/330px-Sleedoorn_Prunus_spinosa_Hyponomeuta_rupsen.jpg 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fb/Sleedoorn_Prunus_spinosa_Hyponomeuta_rupsen.jpg/440px-Sleedoorn_Prunus_spinosa_Hyponomeuta_rupsen.jpg 2x" data-file-width="741" data-file-height="974" title="Śliwa tarnina nasion (Prunus spinosa)" /> <div class="thumbcaption"> <div class="magnify"></div> Gąsienice<span> </span>namiotnika owocowiaczka<span> </span>(namiotnikowate) na tarninie</div> </div> </div> <p>Tarnina poza sytuacjami, gdy jest ekspansywna wobec wielogatunkowych muraw i okrajków ciepłolubnych, jest cenna dla środowiska, gdyż tworząc gęste zarośla (tzw.<span> </span>czyżnie), trudne do przebycia dla człowieka i większych zwierząt, stanowi dobre miejsce lęgowe dla ptaków i małych ssaków. Chętnie lęgnie się w tarninie m.in.<span> </span>gąsiorek<sup id="cite_ref-popielarz_42-0" class="reference">[42]</sup>, poza tym<span> </span>sikory<span> </span>i<span> </span>pokrzewki<sup id="cite_ref-schlehe_43-0" class="reference">[43]</sup>. Owoce odgrywają istotną rolę w wyżywieniu ptactwa, tym bardziej istotną, że są długo dostępne<sup id="cite_ref-grochowski_20-3" class="reference">[20]</sup>. Pożywia się nimi ok. 20 gatunków ptaków<sup id="cite_ref-schlehe_43-1" class="reference">[43]</sup>. Na cierniach tarniny<span> </span>dzierzbowate<span> </span>nierzadko zostawiają przekłute drobne zwierzęta lub owady tworząc w ten sposób swoiste spiżarnie<sup id="cite_ref-seneta_15-4" class="reference">[15]</sup>. Roślina ta jest też ważnym gatunkiem żywicielskim lub siedliskiem dla długiej listy<span> </span>bezkręgowców<span> </span>i<span> </span>grzybów<sup id="cite_ref-bioinfo_44-0" class="reference">[44]</sup><span> </span>(gatunki powodujące istotne straty wartości użytkowej wymienione są dalej w sekcji „Choroby i szkodniki”). Na liściach tarniny żerują gąsienice aż 135 gatunków<span> </span>motyli<sup id="cite_ref-hosts_45-0" class="reference">[45]</sup>, przy czym są one szczególnie ważne dla<span> </span>ogończyka śliwowca<span> </span>(<i>Satyrium pruni</i>) i<span> </span>pazika brzozowca<span> </span>(<i>Thecla betulae</i>)<sup id="cite_ref-future_30-5" class="reference">[30]</sup>, poza tym też<span> </span>kuprówki rudnicy<span> </span>(<i>Euproctis chrysorrhoea</i>) (brudnicowate),<span> </span><i>Noctua comes</i>,<span> </span><i>N. janthina</i>,<span> </span><i>Xestia triangulum</i><span> </span>(sówkowate),<span> </span><i>Peribatodes rhomboidaria</i><span> </span>(miernikowcowate)<sup id="cite_ref-hosts_45-1" class="reference">[45]</sup>. Na liściach żerują także larwy licznych gatunków<span> </span>błonkoskrzydłych<span> </span>i<span> </span>chrząszczy<sup id="cite_ref-bioinfo_44-1" class="reference">[44]</sup>. Podczas kwitnienia kwiaty wabią m.in.<span> </span>padlinówkę cesarską<span> </span>(<i>Lucilia caesar</i>) (plujkowate),<span> </span>ciocha barwnego<span> </span>(<i>Anaglyptus mysticus</i>) (kózkowate), ok. 20 gatunków<span> </span>pszczół samotnic<sup id="cite_ref-schlehe_43-2" class="reference">[43]</sup>.</p> <h2><span id="Systematyka_i_zmienno.C5.9B.C4.87"></span><span class="mw-headline" id="Systematyka_i_zmienność">Systematyka i zmienność</span></h2> <p>Śliwa tarnina jest jednym z 12 gatunków reprezentujących<span> </span>sekcję<span> </span><i>Prunus</i><span> </span>w podrodzaju<span> </span><i>Prunus</i><span> </span>w rodzaju<span> </span>śliwa<span> </span>(<i>Prunus</i><span> </span>L.) z rodziny<span> </span>różowatych<span> </span>(<i>Rosaceae</i>)<sup id="cite_ref-grin_46-0" class="reference">[46]</sup>. Najbliżej spokrewniona jest z takimi gatunkami śliw jak:<span> </span><i>Prunus cerasifera</i>,<span> </span><i>P. cocomilia</i>,<span> </span><i>P. curdica</i>,<span> </span><i>P. insititia</i>,<span> </span><i>P. salicina</i>,<span> </span><i>P. ussuriensis</i><span> </span>oraz gatunkami mieszańcowymi z tej grupy:<span> </span><i>P. domestica</i><span> </span>i<span> </span><i>P. × gigantea</i><sup id="cite_ref-kruss_47-0" class="reference">[47]</sup>. Powstała prawdopodobnie w wyniku<span> </span>poliploidyzacji<span> </span>diploidalnego taksonu będącego wspólnym przodkiem z<span> </span><i>P. cerasifera</i><sup id="cite_ref-borkowski_8-4" class="reference">[8]</sup>.</p> <p>Gatunek jest zmienny pod względem morfologicznym. Spotykane są okazy istotnie różniące się: wysokością, rozmiarami liści, kwiatów i owoców, stopniem omszenia oraz ilością i grubością cierni. W przeszłości opisywano różne formy o swoistym zestawie cech, jednak zmienność w tym zakresie warunkowana jest najwyraźniej wpływem czynników zewnętrznych na poszczególne rośliny<sup id="cite_ref-szafer_11-7" class="reference">[11]</sup>. Charakterystyczne dla miejsc eksponowanych na silne wiatry lub spasanych przez zwierzęta są formy karłowe, niemal płasko rosnące<sup id="cite_ref-reicholf_4-9" class="reference">[4]</sup>. Analizy<span> </span>biometryczne<span> </span>i genetyczne nie wykazują wyraźnych gradientów zmienności tarniny w układzie geograficznym<sup id="cite_ref-borkowski_8-5" class="reference">[8]</sup><sup id="cite_ref-mohanty1_48-0" class="reference">[48]</sup>. Tłumaczone jest to bardzo skutecznym rozsiewaniem nasion tego gatunku przez ssaki i ptaki, co zmniejsza zróżnicowanie genetyczne między populacjami<sup id="cite_ref-mohanty1_48-1" class="reference">[48]</sup>.</p> <p>Podgatunki wyróżniane w przeszłości i czasem w niektórych nowszych źródłach<sup id="cite_ref-kuhn_49-0" class="reference">[49]</sup>:</p> <ul> <li>subsp.<span> </span><i>spinosa</i><span> </span>–<span> </span>podgatunek nominatywny, szypułki nagie<sup id="cite_ref-kuhn_49-1" class="reference">[49]</sup>,</li> <li>subsp.<span> </span><i>megalocarpa</i><span> </span>Dom. – krzewy silnie cierniste, z większymi liśćmi i owocami niż u podgatunku typowego<sup id="cite_ref-kvetena_5-8" class="reference">[5]</sup><span> </span>(szypułki nagie, owoce ponad 15 mm średnicy, pestka ponad 10 mm długości<sup id="cite_ref-kuhn_49-2" class="reference">[49]</sup>),</li> <li>subsp.<span> </span><i>ovoideoglobosa</i><span> </span>Dom. – krzewy słabo cierniste, owoce duże (ponad 15 mm średnicy) i kuliste, szypułki nagie, pestka ponad 11 mm długości<sup id="cite_ref-kuhn_49-3" class="reference">[49]</sup><sup id="cite_ref-kvetena_5-9" class="reference">[5]</sup>,</li> <li>subsp.<span> </span><i>fechtneri</i><span> </span>Dom. – krzewy słabo cierniste, owoce mniejsze (do 15 mm średnicy) i jajowate, szypułki nagie<sup id="cite_ref-kuhn_49-4" class="reference">[49]</sup><sup id="cite_ref-kvetena_5-10" class="reference">[5]</sup>,</li> <li>subsp.<span> </span><i>moravica</i><span> </span>Dom. – krzewy słabo cierniste lub zgoła bez cierni<sup id="cite_ref-kvetena_5-11" class="reference">[5]</sup>, owoce kuliste, szypułki nagie<sup id="cite_ref-kuhn_49-5" class="reference">[49]</sup>,</li> <li>subsp.<span> </span><i>dasyphylla</i><span> </span>Schur – uważana przez niektórych taksonomów za podgatunek<span> </span>lubaszki<span> </span><i>P. insititia</i><span> </span>subsp.<span> </span><i>dasyphylla</i><span> </span>(Schur) Holub<sup id="cite_ref-kvetena_5-12" class="reference">[5]</sup>, szypułki owłosione, pestka tylko trochę szorstka lub gładka, owoc o średnicy ok. 15 mm lub nieco mniejszy<sup id="cite_ref-kuhn_49-6" class="reference">[49]</sup>,</li> <li>subsp.<span> </span><i>cerasina</i><span> </span>Hrabět. – takson o cechach pośrednich między podgatunkiem typowym i subsp.<span> </span><i>dasyphylla</i>, niekiedy utożsamiany z<span> </span><i>Prunus fruticans</i><sup id="cite_ref-kvetena_5-13" class="reference">[5]</sup>, szypułki owłosione, pestka często gładka, owoc kulisty, o średnicy większej niż 15 mm<sup id="cite_ref-kuhn_49-7" class="reference">[49]</sup>.</li> </ul> <h3><span id="Miesza.C5.84ce"></span><span class="mw-headline" id="Mieszańce">Mieszańce</span></h3> <p>Gatunek tworzy trudne do oznaczenia<span> </span>mieszańce<span> </span>z<span> </span>lubaszką<span> </span>(<i>Prunus domestica</i><span> </span>subsp.<span> </span><i>insititia</i>) (=<i>Prunus ×fruticans</i><span> </span>Weihe) i<span> </span>ałyczą<span> </span>(<i>P. cerasifera</i>) (=<i>Prunus ×media</i><span> </span>Kov.<sup id="cite_ref-borkowski_8-6" class="reference">[8]</sup>)<sup id="cite_ref-seneta_15-5" class="reference">[15]</sup>, spotykane w naturze zwłaszcza w rejonie<span> </span>Kaukazu<sup id="cite_ref-kozlowska_50-0" class="reference">[50]</sup>. Wśród tamtejszych lasów i zarośli okazy o cechach tarniny wyrastają w wielopniowe drzewka z owocami większymi, jajowatymi i jaśniejszymi<sup id="cite_ref-kozlowska_50-1" class="reference">[50]</sup>. Uważa się, że także okazy o kwiatach w różnym stopniu różowo zabarwionych stanowić mogą mieszańce z ałyczą<sup id="cite_ref-seneta_15-6" class="reference">[15]</sup>. W końcu sądzi się także, że heksaploidalna<span> </span>śliwa domowa<span> </span>(<i>P. domestica</i>) powstała właśnie w wyniku<span> </span>poliploidyzacji<span> </span>mieszańca między ałyczą i tarniną<sup id="cite_ref-khos_51-0" class="reference">[51]</sup>. W<span> </span>hodowli<span> </span>uzyskano także mieszańce m.in. z chińską<span> </span>wiśnią kosmatą<span> </span>(<i>P. tomentosa</i>)<sup id="cite_ref-janick_37-1" class="reference">[37]</sup><span> </span>i<span> </span>renklodą<span> </span>(<i>P. domestica</i><span> </span>subsp.<span> </span><i>italica</i>)<sup id="cite_ref-kozlowska_50-2" class="reference">[50]</sup>.</p> <p>Problemy taksonomiczne stwarza<span> </span>takson<span> </span>będący prawdopodobnie mieszańcem śliwy tarniny (<i>P. spinosa</i>) i<span> </span>lubaszki<span> </span>(<i>Prunus domestica</i><span> </span>subsp.<span> </span><i>insititia</i>) opisywany jako<span> </span><i>Prunus ×fruticans</i><span> </span>Weihe lub<span> </span><i>P. spinosa</i><span> </span>var.<span> </span><i>macrocarpa</i><span> </span>Wallr.<sup id="cite_ref-grin1_52-0" class="reference">[52]</sup><span> </span>(niektórzy autorzy kwestionują tego rodzaju pochodzenie tego taksonu<sup id="cite_ref-kvetena_5-14" class="reference">[5]</sup>).<span> </span><i>Prunus ×fruticans</i><span> </span>wyróżnia się na ogół większą wysokością od typowego<span> </span><i>P. spinosa</i><span> </span>(powyżej 3 m), mniej ciernistymi gałęziami, większymi i słodszymi owocami z pestką ostro zakończoną i z miąższem łatwiej oddzielającym się od pestki. W obrębie tego taksonu opisano dwa podgatunki: subsp.<span> </span><i>ligerina<span> </span></i>(Lloyd) Domin z nagą szypułką i subsp.<span> </span><i>amelanchierflora</i><span> </span>(Paillot) Domin z szypułką omszoną<sup id="cite_ref-kvetena_5-15" class="reference">[5]</sup>. Według<span> </span><i>Flora Europaea</i><span> </span>takson ten ze względu na zmienność i wzajemne podobieństwo gatunków rodzicielskich, jest w zasadzie niemożliwy do oznaczenia na podstawie kryteriów morfologicznych<sup id="cite_ref-tutin_53-0" class="reference">[53]</sup>.</p> <h3><span class="mw-headline" id="Odmiany_uprawne">Odmiany uprawne</span></h3> <p>Wyróżnia się następujące<span> </span>kultywary<sup id="cite_ref-johnson_14-1" class="reference">[14]</sup><sup id="cite_ref-reicholf_4-10" class="reference">[4]</sup>:</p> <ul> <li>'Purpurea' – liście purpurowe, kwiaty różowe,</li> <li>'Plena' – kwiaty z podwójnym okółkiem płatków korony,</li> <li>'Variegata' – liście biało żyłkowane.</li> </ul> <p>Znana jest także odmiana 'Rosea' powstała jako mieszaniec tarniny i odmiany czarnej<span> </span>śliwy wiśniowej<span> </span>(<i>P. cerasifera</i><span> </span>'Nigra')<sup id="cite_ref-borkowski_8-7" class="reference">[8]</sup>.</p> <h2><span class="mw-headline" id="Nazewnictwo">Nazewnictwo</span></h2> <p>Rodzajowa nazwa naukowa<span> </span><i>Prunus</i><span> </span>to stosowane już w świecie antycznym (np. przez<span> </span>Pliniusza Starszego) określenie śliw. Nazwa gatunkowa<span> </span><i>spinosa</i><span> </span>oznacza „ciernista, kolczasta” i wywodzi się z<span> </span>łacińskiego<span> </span>słowa<span> </span><i>spina</i><span> </span>(=kolec, cierń)<sup id="cite_ref-rejewski_54-0" class="reference">[54]</sup>.</p> <p>Gatunek posiada w języku polskim liczne nazwy zwyczajowe – regionalne i dawne: ciarka, ciarki, cierniaki, ciernie, ciernie czarne, dzika śliwa, kopcipka (korcipka<sup id="cite_ref-herbapol_55-0" class="reference">[55]</sup>), ostręże, ostrzęże, śliwa dzika, śliwa tarka, śliwa tarń, tarka, tarki, tarn, tarń, tarnina, tarnka, tarnki, ternkowe drzewo, tarnośliw, tarnośliwa, tarnośliwka, tarnówka, żarnośliwa<sup id="cite_ref-antkowiak_28-1" class="reference">[28]</sup>.</p> <h2><span class="mw-headline" id="Zastosowanie">Zastosowanie</span></h2> <h3><span id="Ro.C5.9Blina_lecznicza"></span><span class="mw-headline" id="Roślina_lecznicza">Roślina lecznicza</span></h3> <dl> <dt>Surowiec zielarski</dt> <dd>Kwiat tarniny –<span> </span><i>Flos Pruni spinose</i>; owoc tarniny –<span> </span><i>Fructus Pruni spinose</i>.</dd> <dt>Zbiór</dt> <dd>Kwiaty zbiera się ostrożnie – natychmiast po zakwitnięciu i suche<sup id="cite_ref-beldowska_56-0" class="reference">[56]</sup><span> </span>– są one bardzo delikatne, łatwo się gniotą i czernieją. Suszy się je w temperaturze ok. 35 °C<sup id="cite_ref-antkowiak_28-2" class="reference">[28]</sup><span> </span>lub na słońcu<sup id="cite_ref-kiljanska_57-0" class="reference">[57]</sup><span> </span>przy dużym przewiewie<sup id="cite_ref-herbapol_55-1" class="reference">[55]</sup>. Dobrze wysuszone powinny mieć barwę kremowo- lub szarawobiałą i delikatny zapach gorzkich migdałów. Z 5 kg świeżych kwiatów uzyskuje się 1 kg suszu<sup id="cite_ref-herbapol_55-2" class="reference">[55]</sup>. Owoce do celów leczniczych zbiera się w postaci dojrzałej, ale jeszcze twarde (w październiku i listopadzie<sup id="cite_ref-beldowska_56-1" class="reference">[56]</sup>). Podczas zbioru najwygodniej jest strząsać owoce na płachty rozłożone pod krzewami<sup id="cite_ref-herbapol_55-3" class="reference">[55]</sup>. Zebrane i oczyszczone owoce suszy się w stopniowo podnoszonej temperaturze, nie wyższej niż 60 °C<sup id="cite_ref-antkowiak_28-3" class="reference">[28]</sup>. Po wysuszeniu są pomarszczone, prawie czarne, w smaku cierpkie i ściągające, kwaśne, bez zapachu<sup id="cite_ref-beldowska_56-2" class="reference">[56]</sup>. Dla uzyskania 1 kg suszu potrzeba 3,5 kg owoców<sup id="cite_ref-herbapol_55-4" class="reference">[55]</sup>.</dd> <dt>Działanie</dt> <dd>Kwiatom przypisuje się następujące działanie<span> </span>lecznicze: słabo przeczyszczające, wykrztuśne, napotne i moczopędne<sup id="cite_ref-krejca_58-0" class="reference">[58]</sup>, mają też zmniejszać przepuszczalność<span> </span>naczyń włosowatych<sup id="cite_ref-antkowiak_28-4" class="reference">[28]</sup>. Działania te jednak nie zostały wystarczająco potwierdzone<sup id="cite_ref-frohne_59-0" class="reference">[59]</sup>. Owoce działają lekko ściągające ze względu na zawartość garbników<sup id="cite_ref-frohne_59-1" class="reference">[59]</sup>. Przypisuje się im także działanie łagodnie zapierające i przeciwzapalne<sup id="cite_ref-krejca_58-1" class="reference">[58]</sup><sup id="cite_ref-wyk_32-2" class="reference">[32]</sup>. Używane są w postaci<span> </span>odwaru<span> </span>(1/2 łyżeczki suszonych owoców na 1 szklankę wody) przy schorzeniach żołądkowo-jelitowych, a także do płukania jamy ustnej i gardła przy stanach zapalnych<sup id="cite_ref-mazerant_60-0" class="reference">[60]</sup>. Przy stanach zapalnych stosuje się także<span> </span>napary<span> </span>i świeży sok z owoców<sup id="cite_ref-wyk_32-3" class="reference">[32]</sup>. Kwiaty po wysuszeniu stosuje się także w postaci naparów<sup id="cite_ref-wyk_32-4" class="reference">[32]</sup>. Zasadniczo trujące glikozydy cyjanowodorowe w bardzo niewielkich dawkach mają stymulować<span> </span>układ oddechowy,<span> </span>trawienie<span> </span>i poprawiać samopoczucie<sup id="cite_ref-future_30-6" class="reference">[30]</sup>.</dd> <dd>Substancjami aktywnymi są garbniki, flawonoidy i glikozydy cyjanogenne. Za działanie antyseptyczne, przeciwzapalne i przeciwbiegunkowe odpowiadają garbniki<sup id="cite_ref-wyk_32-5" class="reference">[32]</sup>. Flawonoidy działają m.in. przeciwutleniająco, przeciwzapalnie i zmniejszają przepuszczalność ścian naczyń krwionośnych<sup id="cite_ref-lamer_25-1" class="reference">[25]</sup>.</dd> <dd>Działania niepożądane nie są znane<sup id="cite_ref-frohne_59-2" class="reference">[59]</sup>.</dd> </dl> <h3><span id="Ro.C5.9Blina_jadalna"></span><span class="mw-headline" id="Roślina_jadalna">Roślina jadalna</span></h3> <div class="thumb tright"> <div class="thumbinner"><img alt="Śliwa tarnina nasion (Prunus spinosa)" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/60/Frutos_del_otono.jpg/220px-Frutos_del_otono.jpg" decoding="async" width="220" height="165" class="thumbimage" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/60/Frutos_del_otono.jpg/330px-Frutos_del_otono.jpg 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/60/Frutos_del_otono.jpg/440px-Frutos_del_otono.jpg 2x" data-file-width="2592" data-file-height="1944" title="Śliwa tarnina nasion (Prunus spinosa)" /> <div class="thumbcaption"> <div class="magnify"></div> Owoce tarniny na ekspozycji (na dole, pośrodku) w hiszpańskiej<span> </span>Murcji</div> </div> </div> <p>Miąższ owoców, mimo że cierpki w stanie świeżym, jest ceniony ze względu na walory odżywcze, aromat i smak. Do spożycia nadaje się po przemrożeniu – staje się wówczas bardziej słodki<sup id="cite_ref-grochowski_20-4" class="reference">[20]</sup><sup id="cite_ref-mazerant_60-1" class="reference">[60]</sup>. Ze względu na toksyczny cyjanowodór nie należy spożywać pestek<sup id="cite_ref-future_30-7" class="reference">[30]</sup>.</p> <dl> <dt>Sposoby przyrządzania</dt> <dd>Owoce do celów przetwórstwa spożywczego zbiera się w stanie dojrzałym od października (wówczas zawierają najbogatszy skład) do wczesnej zimy. Jeśli owoce zostaną przemrożone przed zbiorem, stają się miękkie i łatwo się psują<sup id="cite_ref-grochowski_20-5" class="reference">[20]</sup>, dlatego zebrane już po przymrozkach wymagają natychmiastowego przerobienia<sup id="cite_ref-bonenberg_61-0" class="reference">[61]</sup>. Można z nich robić<span> </span>konfitury,<span> </span>kompoty,<span> </span>nalewki,<span> </span>wina owocowe,<span> </span>soki<sup id="cite_ref-mazerant_60-2" class="reference">[60]</sup><span> </span>i<span> </span>syropy<sup id="cite_ref-miernik_62-0" class="reference">[62]</sup>. Przetworom nadają delikatny aromat i pikantny smak<sup id="cite_ref-grochowski_20-6" class="reference">[20]</sup>.</dd> <dt>Znaczenie w kuchniach świata</dt> <dd>Owoce tarniny odgrywały istotną rolę w gospodarce pierwotnych społeczeństw Europy, przed rozpowszechnieniem się upraw drzew pochodzących z innych części świata<sup id="cite_ref-luczaj_63-0" class="reference">[63]</sup>. Słodkie przetwory z owoców tarniny podawane były niegdyś jako dodatek do potraw. We<span> </span>Francji<span> </span>z niedojrzałych owoców robiono<span> </span>marynaty<span> </span>w<span> </span>occie<sup id="cite_ref-luczaj_63-1" class="reference">[63]</sup><sup id="cite_ref-future_30-8" class="reference">[30]</sup>, a z dojrzałych owoców – likier<span> </span><i>prunelle</i><sup id="cite_ref-borkowski_8-8" class="reference">[8]</sup>. W<span> </span>Niemczech<span> </span>owoce po tłoczeniu z wodą używane były do destylacji wysokoprocentowych<span> </span>alkoholi<sup id="cite_ref-luczaj_63-2" class="reference">[63]</sup>. W<span> </span>Rosji<span> </span>używane były zarówno do wyrobu wódek i innych alkoholi, jak i do sporządzania marynat w occie, konfitur, galaretek i soków<sup id="cite_ref-gumowska_27-1" class="reference">[27]</sup>. W Polsce tarki stosowane są głównie do wyrobu<span> </span>win, zarówno jako domieszka barwiąca, aromatyzująca i wzbogacająca w garbniki, jak i podstawowy surowiec. Poza tym owoców używa się do wyrobu<span> </span>wódek<span> </span>i<span> </span>nalewek<span> </span>(tarninówka)<sup id="cite_ref-grochowski_20-7" class="reference">[20]</sup>, soków i syropów<sup id="cite_ref-gumowska_27-2" class="reference">[27]</sup>. W Wielkiej Brytanii z owoców sporządza się nalewkę<span> </span><i>sloe gin</i>, a w Hiszpanii (Nawarra) wytwarza się na dużą skalę likier<span> </span><i>pacharán</i><sup id="cite_ref-borkowski_8-9" class="reference">[8]</sup>.</dd> </dl> <h3><span class="mw-headline" id="Nasadzenia_biotechniczne_i_krajobrazowe">Nasadzenia biotechniczne i krajobrazowe</span></h3> <div class="thumb tright"> <div class="thumbinner"><img alt="Śliwa tarnina nasion (Prunus spinosa)" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cd/Berries_in_the_hedge_-_geograph.org.uk_-_967926.jpg/220px-Berries_in_the_hedge_-_geograph.org.uk_-_967926.jpg" decoding="async" width="220" height="146" class="thumbimage" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cd/Berries_in_the_hedge_-_geograph.org.uk_-_967926.jpg/330px-Berries_in_the_hedge_-_geograph.org.uk_-_967926.jpg 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cd/Berries_in_the_hedge_-_geograph.org.uk_-_967926.jpg/440px-Berries_in_the_hedge_-_geograph.org.uk_-_967926.jpg 2x" data-file-width="640" data-file-height="426" title="Śliwa tarnina nasion (Prunus spinosa)" /> <div class="thumbcaption"> <div class="magnify"></div> Żywopłot z tarniny</div> </div> </div> <p>Gatunek może być stosowany w nasadzeniach o funkcji biotechnicznej, w szczególności w celu umocnienia skarp nasypów i wykopów oraz urwisk i wąwozów<sup id="cite_ref-szafer_11-8" class="reference">[11]</sup><sup id="cite_ref-bugala_21-3" class="reference">[21]</sup>. Znosi też warunki nadmorskie i bywa stosowany do umacniania skarp na wybrzeżach<sup id="cite_ref-future_30-9" class="reference">[30]</sup>. Chroni<span> </span>glebę<span> </span>przed erozją wodną i wietrzną<sup id="cite_ref-seneta_15-7" class="reference">[15]</sup>. Na pastwiskach umożliwia wprowadzanie nasadzeń drzew chroniąc je przed zgryzaniem<sup id="cite_ref-wieren_64-0" class="reference">[64]</sup>. Jest doskonałym gatunkiem na<span> </span>żywopłoty<span> </span>i do tworzenia zarośli sprzyjających bytowaniu<span> </span>ptaków<span> </span>oraz innych drobnych zwierząt<sup id="cite_ref-szafer_11-9" class="reference">[11]</sup><sup id="cite_ref-bugala_21-4" class="reference">[21]</sup>. Tarnina uznawana jest za jeden z najcenniejszych gatunków do tworzenia zakrzaczeń oraz zadrzewień śródpolnych i przydrożnych ze względu na znaczenie ekologiczne, a przy tym za jeden z najbardziej niedocenianych i praktycznie nie rozmnażany w<span> </span>szkółkach<sup id="cite_ref-bugala_21-5" class="reference">[21]</sup>.</p> <h3><span class="mw-headline" id="Inne_zastosowania">Inne zastosowania</span></h3> <div class="thumb tright"> <div class="thumbinner"><img alt="Śliwa tarnina nasion (Prunus spinosa)" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/26/Aerozol_pod_teznia.JPG/220px-Aerozol_pod_teznia.JPG" decoding="async" width="220" height="147" class="thumbimage" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/26/Aerozol_pod_teznia.JPG/330px-Aerozol_pod_teznia.JPG 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/26/Aerozol_pod_teznia.JPG/440px-Aerozol_pod_teznia.JPG 2x" data-file-width="3872" data-file-height="2592" title="Śliwa tarnina nasion (Prunus spinosa)" /> <div class="thumbcaption"> <div class="magnify"></div> Po prawej ściana z tarniny w<span> </span>tężni, po której spływa solanka zmieniając się w aerozol</div> </div> </div> <div class="thumb tright"> <div class="thumbinner"><img alt="Śliwa tarnina nasion (Prunus spinosa)" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0f/Assorted_shillelagh.JPG/220px-Assorted_shillelagh.JPG" decoding="async" width="220" height="293" class="thumbimage" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0f/Assorted_shillelagh.JPG/330px-Assorted_shillelagh.JPG 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0f/Assorted_shillelagh.JPG/440px-Assorted_shillelagh.JPG 2x" data-file-width="2736" data-file-height="3648" title="Śliwa tarnina nasion (Prunus spinosa)" /> <div class="thumbcaption"> <div class="magnify"></div> Tradycyjne laski<span> </span>irlandzkie<span> </span><i>shillelagh</i><span> </span>wyrabiane głównie z tarniny</div> </div> </div> <ul> <li>W<span> </span>ogrodnictwie<span> </span>tarnina wykorzystywana jest jako<span> </span>podkładka<span> </span>oraz w<span> </span>hodowli roślin<span> </span>do tworzenia odpornych ras uprawnych śliw poprzez<span> </span>krzyżowanie<span> </span>z nimi. Mniejsze znaczenie ma jako źródło owoców wykorzystywanych w przetwórstwie<sup id="cite_ref-szafer_11-10" class="reference">[11]</sup>.</li> <li>Dawniej tarniną obsadzano granice posiadłości dla oznaczenia własności gruntu<sup id="cite_ref-triest_65-0" class="reference">[65]</sup>. Fakt ten wpłynął na nazewnictwo miejscowości w Polsce, które swoje nazwy wywodzą od tej rośliny; są to np.:<span> </span>Tarnów Opolski,<span> </span>Tarnowskie Góry<sup id="cite_ref-triest_65-1" class="reference">[65]</sup><span> </span>oraz liczne miejscowości o nazwie<span> </span>Tarnów.</li> <li>Ze względu na dużą twardość<span> </span>drewna<span> </span>tarnina jest doskonałym materiałem do produkcji<span> </span>lasek<sup id="cite_ref-szafer_11-11" class="reference">[11]</sup>. Drewno poddawano obróbce<span> </span>tokarskiej<span> </span>oraz sporządzano z niego<span> </span>raki<sup id="cite_ref-future_30-10" class="reference">[30]</sup>.</li> <li>Wiązki tarniny są podstawowym materiałem do budowy<span> </span>tężni solankowych, wypełniając konstrukcję drewnianą i służąc do tworzenia<span> </span>aerozolu<span> </span>z<span> </span>solanki<sup id="cite_ref-affelt_66-0" class="reference">[66]</sup>.</li> <li>Suszone liście bywają używane jako substytut<span> </span>herbaty<sup id="cite_ref-khos_51-1" class="reference">[51]</sup>.</li> <li>Kora tarniny jest dobrym źródłem<span> </span>tanin<sup id="cite_ref-future_30-11" class="reference">[30]</sup>.</li> <li>Tarnina jest<span> </span>rośliną miododajną<span> </span>– podczas obfitego kwitnienia dostarcza wielkich ilości<span> </span>pyłku<span> </span>i<span> </span>nektaru<span> </span>– wydajność miodowa wynosi ok. 25 kg z hektara<sup id="cite_ref-lipinski_18-1" class="reference">[18]</sup>.</li> <li>Sok z niedojrzałych owoców bywa używany do znaczenia tkanin, bowiem jest praktycznie nieusuwalny<sup id="cite_ref-future_30-12" class="reference">[30]</sup>.</li> <li>Owoce, liście i kora są używane do barwienia tkanin<sup id="cite_ref-khos_51-2" class="reference">[51]</sup>. Z liści uzyskuje się barwnik zielony, z owoców ciemnoszary do zielonego, a kora gotowana w środowisku zasadowym barwi na żółto<sup id="cite_ref-future_30-13" class="reference">[30]</sup>.</li> <li>W średniowiecznych<span> </span>skryptoriach<span> </span>używano<span> </span>atramentu<span> </span>wytwarzanego m.in. z kory tarniny. Pędy tarniny były moczone i przegotowywane, następnie mieszane z<span> </span>winem<span> </span>i ponownie gotowane. Atrament ten wyparty został przez inne, ponieważ okazał się nie dość odporny na działanie światła<sup id="cite_ref-madaus_67-0" class="reference">[67]</sup>.</li> <li>W kosmetyce miąższ z owoców używany jest do sporządzania ściągających maseczek na twarz<sup id="cite_ref-future_30-14" class="reference">[30]</sup>.</li> <li>Według<span> </span>Krzysztofa Kluka<span> </span>owoc wrzucony do beczki psującego się wina skutecznie je naprawia, a<span> </span>ser<span> </span>otulony korą tarniny ma dłuższą trwałość<sup id="cite_ref-kluk_68-0" class="reference">[68]</sup>.</li> </ul> <h2><span class="mw-headline" id="Uprawa">Uprawa</span></h2> <p>Gatunek wprowadzany bywa do nasa
V 156
Blackthorn or Sloe Seeds (Prunus spinosa) 1.85 - 2

Bosnia and Herzegovina variety
Sweet chestnut - Marron Seeds 2.5 - 2

Nasiona Kasztan jadalny...

Cena 2,50 € (SKU: V 13)
,
5/ 5
<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> </head> <body> <h2><strong>Nasiona Kasztan jadalny (Castanea sativa)</strong></h2> <h2><span style="color: #ff0000;"><strong>Cena za opakowanie 5, 10 nasion.</strong></span></h2> <p><b>Kasztan jadalny</b><span> </span>(<i>Castanea sativa</i><span> </span>Mill.) –<span> </span>gatunek<span> </span>rośliny z<span> </span>rodziny<span> </span>bukowatych<span> </span>(<i>Fagaceae</i><span> </span>Dumort.).</p> <p><span>Kiedyś gatunek występujący tylko na </span>południe<span> od </span>Alp<span>, rozpowszechniony przez </span>Rzymian<span> w </span>Europie Zachodniej<span> i </span>Słowacji<sup id="cite_ref-2" class="reference">[2]</sup><span>. Obecnie rozpowszechniony w basenie </span>Morza Śródziemnego<span>, </span>Azji Mniejszej<span> i na </span>Kaukazie<span>.</span></p> <p>W<span> </span>Polsce<span> </span>rosną głównie na<span> </span>Pomorzu Zachodnim<span> </span>i<span> </span>Dolnym Śląsku. Lokalnie występować mogą populacje zadomowione, znajdujące się poza uprawą (kenofit)<sup id="cite_ref-Obce2012_3-0" class="reference">[3]</sup>.</p> <h2><span class="mw-headline" id="Morfologia">Morfologia</span></h2> <dl> <dt>Pokrój</dt> <dd>Drzewo wysokości do 35 m, o pniu pokrytym brunatną, głęboko spękaną korowiną.<span> </span>Korona<span> </span>gęsta, kulista. Młode pędy delikatnie omszone, później nagie, o wzroście<span> </span>sympodialnym.</dd> <dt>Pąki</dt> <dd>Młode omszone, okryte 2–4 skrętoległymi łuskami. Brak pąków szczytowych (sympodium).</dd> <dt>Liście</dt> <dd>Ustawione w dwóch prostnicach, młode pod spodem delikatnie omszone, potem nagie, sztywne. Blaszka liściowa piłkowana o ilości nerwów równej ilości ząbków. Liść długości 10–25 cm podłużnie lancetowaty, o nasadzie szerokoklinowatej. Ogonek do 3 cm.</dd> <dt>Kwiaty</dt> <dd>Kwiaty męskie<span> </span>żółte, zebrane w stojące kwiatostany (kotki) do 35 cm,<span> </span>kwiaty żeńskie<span> </span>nieliczne, zebrane u podstawy. Kwitnie w czerwcu–lipcu.</dd> <dt>Owoce</dt> <dd>Orzechy. Okrywa owocowa zielona<span> </span>kupula, pokryta gęstymi, ostrymi kolcami, pękająca 3–4 klapami, zawierająca 2 lub 3 nasiona. Orzech pokryty jest cienką, brązową, błyszczącą skórką z wyraźnie zachowanymi na szczycie zeschniętymi resztkami szyjek słupka. Dojrzewają w październiku–listopadzie. Często nazywany maronem<sup id="cite_ref-4" class="reference">[4]</sup>.</dd> <dt>Nasiona</dt> <dd>Bezbielmowe (rezerwuarem węglowodanów są liścienie zarodka).</dd> </dl> <h2><span class="mw-headline" id="Zastosowanie">Zastosowanie</span></h2> <p>Świeże kasztany jadane są na surowo, wyschnięte spożywane są po upieczeniu oraz konserwowane jako kompoty. Na Węgrzech i Słowacji przetarta masa kasztanowa (węg.<span> </span><i>gesztenye püré</i>,<span> </span>słow.<span> </span><i>gaštanové pyré</i>), świeża albo mrożona, przeznaczona jest do bezpośredniego spożycia lub używana jako dodatek do wyrobów cukierniczych (wypieków, deserów), mięs. W Niemczech jada się chętnie zupę kasztanową.</p> <h2><span id="Obecno.C5.9B.C4.87_w_kulturze_i_symbolice"></span><span class="mw-headline" id="Obecność_w_kulturze_i_symbolice">Obecność w kulturze i symbolice</span></h2> <p>Kasztan jadalny symbolizuje mądrą przezorność</p> <div> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="100%" valign="top"> <p><span style="color: #008000;"><strong>Sowing Instructions</strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" nowrap="nowrap"> <p><span style="color: #008000;"><strong>Propagation:</strong></span></p> </td> <td valign="top"> <p><span style="color: #008000;">Seeds</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" nowrap="nowrap"> <p><span style="color: #008000;"><strong>Pretreat:</strong></span></p> </td> <td valign="top"> <p><span style="color: #008000;">0</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" nowrap="nowrap"> <p><span style="color: #008000;"><strong>Stratification:</strong></span></p> </td> <td valign="top"> <p><span style="color: #008000;">0</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" nowrap="nowrap"> <p><span style="color: #008000;"><strong>Sowing Time:</strong></span></p> </td> <td valign="top"> <p><span style="color: #008000;">                                      all year round                                    </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" nowrap="nowrap"> <p><span style="color: #008000;"><strong>Sowing Depth:</strong></span></p> </td> <td valign="top"> <p><span style="color: #008000;">1 cm</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" nowrap="nowrap"> <p><span style="color: #008000;"><strong>Sowing Mix:</strong></span></p> </td> <td valign="top"> <p><span style="color: #008000;">Coir or sowing mix + sand or perlite</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" nowrap="nowrap"> <p><span style="color: #008000;"><strong>Germination temperature:</strong></span></p> </td> <td valign="top"> <p><span style="color: #008000;">about 20-23 ° C.</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" nowrap="nowrap"> <p><span style="color: #008000;"><strong>Location:</strong></span></p> </td> <td valign="top"> <p><span style="color: #008000;">bright + keep constantly moist not wet</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" nowrap="nowrap"> <p><span style="color: #008000;"><strong>Germination Time:</strong></span></p> </td> <td valign="top"> <p><span style="color: #008000;">Until it Germinates</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" nowrap="nowrap"> <p><span style="color: #008000;"><strong>Watering:</strong></span></p> </td> <td valign="top"> <p><span style="color: #008000;">Water regularly during the growing season</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" nowrap="nowrap"> <p><span style="color: #008000;"><strong> </strong></span></p> </td> <td valign="top"> <p><br /><span style="color: #008000;">Seeds Gallery 05.11.2012.</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </body> </html>
V 13 5-S
Sweet chestnut - Marron Seeds 2.5 - 2

Bosnia and Herzegovina variety
Bośniackie ząbki czosnku...

Bośniackie ząbki czosnku...

Cena 1,55 € (SKU: VE 229)
,
5/ 5
<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> </head> <body> <h2><strong>Bośniackie ząbki czosnku „Bosanac”</strong></h2> <h2><span style="color: #ff0000;"><strong>Cena za 5 ząbków czosnku.</strong></span></h2> <p><span jsaction="agoMJf:PFBcW;usxOmf:aWLT7;jhKsnd:P7O7bd,F8DmGf;Q4AGo:Gm7gYd,qAKMYb;uFUCPb:pvnm0e,pfE8Hb,PFBcW;f56efd:dJXsye;EnoYf:KNzws,ZJsZZ,JgVSJc;zdMJQc:cCQNKb,ZJsZZ,zchEXc;Ytrrj:JJDvdc;tNR8yc:GeFvjb;oFN6Ye:hij5Wb" jscontroller="Zl5N8" jsmodel="SsMkhd" jsname="txFAF" class="JLqJ4b ChMk0b" data-language-for-alternatives="pl" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="4" jsdata="uqLsIf;_;$708"><span jsaction="click:qtZ4nf,GFf3ac,tMZCfe; contextmenu:Nqw7Te,QP7LD; mouseout:Nqw7Te; mouseover:qtZ4nf,c2aHje" jsname="W297wb">Czosnek bośniacki może być mały (średnio jedna główka waży 10 gramów), ale jest niezastąpiony ze względu na smak i cierpkość.</span></span><span> </span><span jsaction="agoMJf:PFBcW;usxOmf:aWLT7;jhKsnd:P7O7bd,F8DmGf;Q4AGo:Gm7gYd,qAKMYb;uFUCPb:pvnm0e,pfE8Hb,PFBcW;f56efd:dJXsye;EnoYf:KNzws,ZJsZZ,JgVSJc;zdMJQc:cCQNKb,ZJsZZ,zchEXc;Ytrrj:JJDvdc;tNR8yc:GeFvjb;oFN6Ye:hij5Wb" jscontroller="Zl5N8" jsmodel="SsMkhd" jsname="txFAF" class="JLqJ4b ChMk0b" data-language-for-alternatives="pl" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="5" jsdata="uqLsIf;_;$709"><span jsaction="click:qtZ4nf,GFf3ac,tMZCfe; contextmenu:Nqw7Te,QP7LD; mouseout:Nqw7Te; mouseover:qtZ4nf,c2aHje" jsname="W297wb">Obecnie tylko kilka rodzin nadal zna i posiada ten czosnek w Bośni i Hercegowinie.</span></span><span jsaction="agoMJf:PFBcW;usxOmf:aWLT7;jhKsnd:P7O7bd,F8DmGf;Q4AGo:Gm7gYd,qAKMYb;uFUCPb:pvnm0e,pfE8Hb,PFBcW;f56efd:dJXsye;EnoYf:KNzws,ZJsZZ,JgVSJc;zdMJQc:cCQNKb,ZJsZZ,zchEXc;Ytrrj:JJDvdc;tNR8yc:GeFvjb;oFN6Ye:hij5Wb" jscontroller="Zl5N8" jsmodel="SsMkhd" jsname="txFAF" class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="pl" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="6" jsdata="uqLsIf;_;$710"><span jsaction="click:qtZ4nf,GFf3ac,tMZCfe; contextmenu:Nqw7Te,QP7LD; mouseout:Nqw7Te; mouseover:qtZ4nf,c2aHje" jsname="W297wb"> </span></span></p> <p><span jsaction="agoMJf:PFBcW;usxOmf:aWLT7;jhKsnd:P7O7bd,F8DmGf;Q4AGo:Gm7gYd,qAKMYb;uFUCPb:pvnm0e,pfE8Hb,PFBcW;f56efd:dJXsye;EnoYf:KNzws,ZJsZZ,JgVSJc;zdMJQc:cCQNKb,ZJsZZ,zchEXc;Ytrrj:JJDvdc;tNR8yc:GeFvjb;oFN6Ye:hij5Wb" jscontroller="Zl5N8" jsmodel="SsMkhd" jsname="txFAF" class="JLqJ4b ChMk0b" data-language-for-alternatives="pl" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="7" jsdata="uqLsIf;_;$711"><span jsaction="click:qtZ4nf,GFf3ac,tMZCfe; contextmenu:Nqw7Te,QP7LD; mouseout:Nqw7Te; mouseover:qtZ4nf,c2aHje" jsname="W297wb">Z punktu widzenia hodowcy jest to wysoka, ciemnozielona roślina, która bardzo dobrze przetrwa, zwykle rośnie zdrowo i wydaje się być nieco odporna na wiele chorób, które mogą mieć wpływ na czosnek.</span></span><span> </span></p> <p><span jsaction="agoMJf:PFBcW;usxOmf:aWLT7;jhKsnd:P7O7bd,F8DmGf;Q4AGo:Gm7gYd,qAKMYb;uFUCPb:pvnm0e,pfE8Hb,PFBcW;f56efd:dJXsye;EnoYf:KNzws,ZJsZZ,JgVSJc;zdMJQc:cCQNKb,ZJsZZ,zchEXc;Ytrrj:JJDvdc;tNR8yc:GeFvjb;oFN6Ye:hij5Wb" jscontroller="Zl5N8" jsmodel="SsMkhd" jsname="txFAF" class="JLqJ4b ChMk0b" data-language-for-alternatives="pl" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="8" jsdata="uqLsIf;_;$712"><span jsaction="click:qtZ4nf,GFf3ac,tMZCfe; contextmenu:Nqw7Te,QP7LD; mouseout:Nqw7Te; mouseover:qtZ4nf,c2aHje" jsname="W297wb">Pochodzi z Bośni i Hercegowiny, ale dobrze rośnie we wszystkich innych krajach.</span></span><span jsaction="agoMJf:PFBcW;usxOmf:aWLT7;jhKsnd:P7O7bd,F8DmGf;Q4AGo:Gm7gYd,qAKMYb;uFUCPb:pvnm0e,pfE8Hb,PFBcW;f56efd:dJXsye;EnoYf:KNzws,ZJsZZ,JgVSJc;zdMJQc:cCQNKb,ZJsZZ,zchEXc;Ytrrj:JJDvdc;tNR8yc:GeFvjb;oFN6Ye:hij5Wb" jscontroller="Zl5N8" jsmodel="SsMkhd" jsname="txFAF" class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="pl" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="9" jsdata="uqLsIf;_;$713"><span jsaction="click:qtZ4nf,GFf3ac,tMZCfe; contextmenu:Nqw7Te,QP7LD; mouseout:Nqw7Te; mouseover:qtZ4nf,c2aHje" jsname="W297wb"> </span></span><span jsaction="agoMJf:PFBcW;usxOmf:aWLT7;jhKsnd:P7O7bd,F8DmGf;Q4AGo:Gm7gYd,qAKMYb;uFUCPb:pvnm0e,pfE8Hb,PFBcW;f56efd:dJXsye;EnoYf:KNzws,ZJsZZ,JgVSJc;zdMJQc:cCQNKb,ZJsZZ,zchEXc;Ytrrj:JJDvdc;tNR8yc:GeFvjb;oFN6Ye:hij5Wb" jscontroller="Zl5N8" jsmodel="SsMkhd" jsname="txFAF" class="JLqJ4b ChMk0b" data-language-for-alternatives="pl" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="10" jsdata="uqLsIf;_;$714"><span jsaction="click:qtZ4nf,GFf3ac,tMZCfe; contextmenu:Nqw7Te,QP7LD; mouseout:Nqw7Te; mouseover:qtZ4nf,c2aHje" jsname="W297wb">Ci, którzy mają szczęście go posiadać, przesadzają go co roku, aby zachować tę wyjątkową odmianę czosnku.</span></span><span jsaction="agoMJf:PFBcW;usxOmf:aWLT7;jhKsnd:P7O7bd,F8DmGf;Q4AGo:Gm7gYd,qAKMYb;uFUCPb:pvnm0e,pfE8Hb,PFBcW;f56efd:dJXsye;EnoYf:KNzws,ZJsZZ,JgVSJc;zdMJQc:cCQNKb,ZJsZZ,zchEXc;Ytrrj:JJDvdc;tNR8yc:GeFvjb;oFN6Ye:hij5Wb" jscontroller="Zl5N8" jsmodel="SsMkhd" jsname="txFAF" class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="pl" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="11" jsdata="uqLsIf;_;$715"><span jsaction="click:qtZ4nf,GFf3ac,tMZCfe; contextmenu:Nqw7Te,QP7LD; mouseout:Nqw7Te; mouseover:qtZ4nf,c2aHje" jsname="W297wb"> </span></span></p> <p><span jsaction="agoMJf:PFBcW;usxOmf:aWLT7;jhKsnd:P7O7bd,F8DmGf;Q4AGo:Gm7gYd,qAKMYb;uFUCPb:pvnm0e,pfE8Hb,PFBcW;f56efd:dJXsye;EnoYf:KNzws,ZJsZZ,JgVSJc;zdMJQc:cCQNKb,ZJsZZ,zchEXc;Ytrrj:JJDvdc;tNR8yc:GeFvjb;oFN6Ye:hij5Wb" jscontroller="Zl5N8" jsmodel="SsMkhd" jsname="txFAF" class="JLqJ4b ChMk0b" data-language-for-alternatives="pl" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="12" jsdata="uqLsIf;_;$716"><span jsaction="click:qtZ4nf,GFf3ac,tMZCfe; contextmenu:Nqw7Te,QP7LD; mouseout:Nqw7Te; mouseover:qtZ4nf,c2aHje" jsname="W297wb">Co ciekawe, chociaż jest wyjątkowo ostry i ma niezwykle silny aromat, to nadal nie pachnie brzydko z oddechem, jak inne odmiany.</span></span><span jsaction="agoMJf:PFBcW;usxOmf:aWLT7;jhKsnd:P7O7bd,F8DmGf;Q4AGo:Gm7gYd,qAKMYb;uFUCPb:pvnm0e,pfE8Hb,PFBcW;f56efd:dJXsye;EnoYf:KNzws,ZJsZZ,JgVSJc;zdMJQc:cCQNKb,ZJsZZ,zchEXc;Ytrrj:JJDvdc;tNR8yc:GeFvjb;oFN6Ye:hij5Wb" jscontroller="Zl5N8" jsmodel="SsMkhd" jsname="txFAF" class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="pl" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="13" jsdata="uqLsIf;_;$717"><span jsaction="click:qtZ4nf,GFf3ac,tMZCfe; contextmenu:Nqw7Te,QP7LD; mouseout:Nqw7Te; mouseover:qtZ4nf,c2aHje" jsname="W297wb"> </span></span></p> <p><span jsaction="agoMJf:PFBcW;usxOmf:aWLT7;jhKsnd:P7O7bd,F8DmGf;Q4AGo:Gm7gYd,qAKMYb;uFUCPb:pvnm0e,pfE8Hb,PFBcW;f56efd:dJXsye;EnoYf:KNzws,ZJsZZ,JgVSJc;zdMJQc:cCQNKb,ZJsZZ,zchEXc;Ytrrj:JJDvdc;tNR8yc:GeFvjb;oFN6Ye:hij5Wb" jscontroller="Zl5N8" jsmodel="SsMkhd" jsname="txFAF" class="JLqJ4b ChMk0b" data-language-for-alternatives="pl" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="14" jsdata="uqLsIf;_;$718"><span jsaction="click:qtZ4nf,GFf3ac,tMZCfe; contextmenu:Nqw7Te,QP7LD; mouseout:Nqw7Te; mouseover:qtZ4nf,c2aHje" jsname="W297wb">Z całego serca polecamy tę odmianę czosnku i jesteśmy pewni, że będziesz zachwycony tak samo jak my!</span></span></p> </body> </html>
VE 229
Bośniackie ząbki czosnku Bosanac

Polecamy tę roślinę! Przetestowaliśmy tę roślinę.

Bosnia and Herzegovina variety

Tego produktu nie można kupić i zapłacić w systemie PayPal
Nasiona tytoniu...

Nasiona tytoniu...

Cena 2,45 € (SKU: D 1 HR)
,
5/ 5
<h2><strong>Nasiona tytoniu Hercegovacki Ravnjak (32 listki)</strong></h2> <h2><span style="color: #ff0000;"><strong>Cena za opakowanie 50 nasion.</strong></span></h2> <p>Skija to potoczna nazwa tytoniu Ravnjak uprawianego na szerszym obszarze Hercegowiny i Dalmacji. Wschodnia Hercegowina była domem tego typu tytoniu od czasów starożytnych, a później uprawa rozprzestrzeniła się na zachodnią część tego regionu, a także południową część Dalmacji znaną jako region Imotski. Tytoń, który jest prawdziwą „nartą” do palenia, jest produkowany na terytorium Hercegowiny od XVII wieku</p> <p>Słynny tytoń z odmiany „nizinny hercegowiński” został wpisany do międzynarodowego rejestru nazw pochodzenia geograficznego, uzyskując w ten sposób ochronę autentyczności prowadzoną przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) z siedzibą w Genewie.</p> <p>W latach 90. na obszarze Hercegowiny prawie zniknął tytoń. Wraz ze zniknięciem bydła zanikł również naturalny nawóz, który był niezbędny do nawożenia, aby tytoń był dobry. Uprawa została zachowana tylko na niektórych skrajnie wiejskich obszarach.</p>
D 1 HR
Nasiona tytoniu Hercegovacki Ravnjak (32 listki)
Nasiona fasoli Babylon

Nasiona fasoli Babylon

Cena 1,65 € (SKU: VE 150 (3,5g))
,
5/ 5
<h2><strong>Nasiona fasoli Babylon</strong></h2> <h2><span style="color: #ff0000;"><strong>Cena za opakowanie 20 nasion.</strong></span></h2> <p>Babylon to stara sprawdzona odmiana polecana do uprawy na zewnątrz. Roślina jest wyprostowana i nie ulega wyleganiu. Strąki owoców mają regularny kształt, ciemnozielony kolor, okrągły przekrój i słodki smak.</p> <p>Długość strąka owocowego wynosi 12-14 cm, a średnica 7-8 mm. Dzięki pionowemu ustawieniu gałęzi i wysokiemu położeniu strąków owocowych, ta odmiana jest łatwa do zrywania.</p> <p>Ta odmiana doskonale nadaje się zarówno do świeżego użytku, jak i do głębokiego mrożenia.</p><script src="//cdn.public.n1ed.com/G3OMDFLT/widgets.js"></script>
VE 150 (3,5g)
Nasiona fasoli Babylon

Bu bitki kış ve dona dayanıklıdır. Açıklamanın daha fazlaörneğine bakın.

Bosnia and Herzegovina variety
Nasion Wheel Cactus...

Nasion Wheel Cactus...

Cena 1,65 € (SKU: CT 7 OR)
,
5/ 5
<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> </head> <body> <h2 id="short_description_content"><strong>Nasion Wheel Cactus (Opuntia robusta)</strong></h2> <h2 class="rte align_justify"><span style="color: #ff0000;"><strong>Cena za opakowanie 10, 20, 40 nasion.</strong></span></h2> <p>Opuntia robusta, Wheel Cactus lub Camuesa, to gatunek kaktusa z rodziny Cactaceae. Jest rodzimym i endemicznym dla Meksyku, Ameryki Północnej.</p> <p>Owoc:<br />Owoce Opuntii Robusta są pyszne, a do tego bardzo soczyste! Owoce dojrzewają około lipca do pierwszego rzutu, następnie można mieć drugi rzut około sierpnia / września. Owoce są bardzo słodkie i doskonale nadają się do koktajli owocowych lub margarity. Owoce są słodkie / soczyste i mają smak podobny do winogron. Owoce lub jabłka kaktusa mają kształt owalny i mają średnią średnicę od 1 do 1⁄4 "do 1 1/2" i o długości od 3 do 1/2 "do 4".</p> <p>Jadalne łodygi:<br />Nie tylko owoce są jadalne, ale także łodygi lub płatki nopales są również jadalne w sałatce nopales. Obdziera się skórę zewnętrzną i gotuje miąższ łodygi, który jest pokrojony w wąskie paski. Następnie paski dodaje się do świeżej sałatki. Wysoka zawartość składników odżywczych i mało kalorii, a więc bardzo zdrowa!</p> <p>Rośliny mają zwykle około 1 metra wysokości, chociaż mogą urosnąć do ponad 3 metrów - 9 stóp wysokości, gdy są podparte.</p> <p>Spłaszczone segmenty łodygi są mięsiste, okrągłe i koloru niebieskoszarego. Mają do 30 cm średnicy i ostre kolce o długości do 5 cm. Kwiaty żółte, siedzące, o mięsistej podstawie, wytwarzane na krawędziach górnych segmentów łodygi. Następnie pojawiają się mięsiste owoce w kształcie beczki, różowe lub fioletowe, o długości do 8 cm i jadalne.</p> </body> </html>
CT 7 OR 10-S
Nasion Wheel Cactus (Opuntia robusta)

Bu bitki tıbbi bitkidir.

Bosnia and Herzegovina variety
SEA KALE Seeds, Seakale

Sea kale, Sea cole, Seakale...

Cena 1,95 € (SKU: P 235)
,
5/ 5
<div id="idTab1" class="rte"> <h2 class="">Sea kale, Sea cole, Seakale Seeds (Crambe maritima)</h2> <h2><span style="color: #ff0000;"><strong>Price for Package of 20 seeds.</strong></span></h2> <p>Crambe maritima (common name sea kale, seakale or crambe) is a species of halophytic flowering plant in the genus Crambe of the family Brassicaceae (Cruciferae), that grows wild along the coasts of Europe, from the North Atlantic to the Black Sea.</p> <p><strong>Description</strong></p> <p>Growing to 75 cm (30 in) tall by 60 cm (24 in) wide, it is a mound-forming, spreading perennial. It has large fleshy glaucous collard-like leaves and abundant white flowers. The seeds come one each in globular pods.</p> <p><strong>Distribution</strong></p> <p>Very rare in Northern Ireland, recorded from Counties Down and Antrim and from a number of seaside counties of Ireland.</p> <p><strong>Culinary use</strong></p> <p>The plant is cultivated as a vegetable, related to the cabbage.</p> <p>Along the coast of England, where it is commonly found above high tide mark on shingle beaches, local people heaped loose shingle around the naturally occurring root crowns in springtime, thus blanching the emerging shoots. By the early eighteenth century, it had become established as a garden vegetable, but its height of popularity was the early nineteenth century when sea kale appeared in Thomas Jefferson's Garden Book of 1809. It was also served at the Royal Pavilion in Brighton, when Prince Regent George IV of the United Kingdom (1762–1830) used it as a seaside retreat.</p> <p>The shoots are served like asparagus: steamed, with either a béchamel sauce or melted butter, salt and pepper. It is apt to get bruised or damaged in transport and should be eaten very soon after cutting, this may explain its subsequent decline in popularity. However, given a rich, deep and sandy soil, it is easy to propagate and grow on from root cuttings available from specialist nurseries. Blanching may be achieved by covering it with opaque material or using a deep, loose and dry mulch.</p> <p><strong>As an ornamental plant</strong></p> <p>As an ornamental garden plant, C. maritima has gained the Royal Horticultural Society's Award of Garden Merit.</p> </div><script src="//cdn.public.n1ed.com/G3OMDFLT/widgets.js"></script>
P 235
SEA KALE Seeds, Seakale

Cookies are Necessary and help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.

Niezbędne
Niezbędne pliki cookie przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.
Nazwa pliku cookie Dostawca Cel, powód Wygaśnięcie
seeds-gallery.shop www.seeds-gallery.shop Ten plik cookie pomaga utrzymać otwarte sesje użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej i pomaga im w składaniu zamówień i wielu innych operacjach, takich jak: data dodania pliku cookie, wybrany język, używana waluta, ostatnia odwiedzana kategoria produktów, ostatnio oglądane produkty, identyfikacja klienta, imię, imię, zaszyfrowane hasło, adres e-mail powiązany z kontem, identyfikacja koszyka. 480 godziny
Statystyka
Statystyczne pliki cookie pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.
Nazwa pliku cookie Dostawca Cel, powód Wygaśnięcie
collect Google Służy do wysyłania danych do Google Analytics o urządzeniu odwiedzającego i jego zachowaniu. Śledź odwiedzającego na różnych urządzeniach i kanałach marketingowych. Sesja
r/collect Google Służy do wysyłania danych do Google Analytics o urządzeniu odwiedzającego i jego zachowaniu. Śledź odwiedzającego na różnych urządzeniach i kanałach marketingowych. Sesja
_ga Google Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu, w jaki odwiedzający korzysta ze strony internetowej. 2 lata
_gat Google Używany przez Google Analytics do ograniczania liczby żądań 1 dzień
_gd# Google To jest sesyjny plik cookie Google Analytics służący do generowania danych statystycznych o sposobie korzystania ze strony internetowej, który jest usuwany po zamknięciu przeglądarki. Sesja
_gid Google Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu, w jaki odwiedzający korzysta ze strony internetowej. 1 dzień
Treść niedostępna