Kiselo Drvo Seme

Kiselo Drvo Seme

Ovaj proizvod je prodat

7
puta
1,00 €
Kiselo Drvo Seme (Ailanthus altissima)
Cena je za pakovanje od 20 semena.

Drvo idealno za Bonsai. Naučni naziv vrste kiselo drvo je Ailanthus altissima (Mill.) Swingle. Vrsta pripada familiji Simarubaceae, a rod Ailanthus obuhvata preko desetak vrsta. Kiselo drvo vodi poreklo iz

Semena u pakovanju :

Kiselo Drvo Seme (Ailanthus altissima)

Cena je za pakovanje od 20 semena.

Drvo idealno za Bonsai. Naučni naziv vrste kiselo drvo je Ailanthus altissima (Mill.) Swingle. Vrsta pripada familiji Simarubaceae, a rod Ailanthus obuhvata preko desetak vrsta. Kiselo drvo vodi poreklo iz Kine, tačnije iz provincije Ćili. U Evropu ovu vrstu je doneo francuski jezuita Pierre Nicholas le Cheron d'Incarville 1751. godine na povratku iz Nankinga. Prvi primerci biljke odgajeni su u botaničkoj ba?ti u Čelsiju (London), odakle su poslati ?irom Evrope gde je ovo drvo prvobitno sađeno kao ukrasno bilje, a zatim i u cilju pobolj?avanja kvaliteta zemlji?ta i podizanja planta?nih ?uma.

Danas je kiselo drvo jedna od najrasprostranjenijih vrsta drveća u urbanim biotopima ?irom evroazijskog kontinenta. Ova vrsta je jedna od najbolje prilagođenih adventivnih biljaka na ekolo?ke uslove zagađenih gradskih biotopa. Kiselo drvo je srednje visine i pravilne, retke, ki?obranaste kro?nje. Listovi su ujesen jarko crveni. Uslovi u kojima kiselo drvo raste u svojoj postojbini su lo?iji (suroviji) nego kod nas pa se ova vrsta masovno javlja na svakom iole boljem stani?tu. Kao ukrasna biljka, kiselo drvo je pogodno za isticanje jesenjeg kolorita, ali s obzirom na izuzetnu klijavost semena najbolje ga je saditi na povr?inama predviđenim za veće masive zelenila. Po?to mo?e da raste i na maloj količini zemlji?ta, pogodno je i za ?ardinjere. Prilikom sađenja kiselog drveta kao ukrasne biljne vrste, neophodno je obezbediti strogu kontrolu u cilju njenog zadr?avanja samo na za to predviđenoj povr?ini. Ukoliko se o tome ne vodi dovoljno računa, kiselo drvo vrlo lako postaje opasan korov koji se brzo ?iri na ruderalna stani?ta a prodire i u napu?tene ili nedovoljno negovane voćnjake i vinograde.
Populacije kiselog drveta koje se razvijaju na ruderalnim stani?tima su stabilne i progresivne jer kiselo drvo, svake godine, proizvodi ogromnu količinu semena. Stabla kiselog drveta koje se razvijaju u voćnjacima i vinogradima koji su negovani, nestabilne su i stagniraju, jer se tu svake godine izvode agrotehničke, pomotehničke i ampelotehničke mere, kao i mere za?tite bilja, tj. mere i postupci koji ometaju razvoj jedinki kiselog drveta. Ova vrsta naseljava krajnje nepovoljne terene, sa slabo razvijenim zemlji?tem - pesak, ?ut, glinu, prostore zatrpane otpadom organskog ili neorganskog porekla, koji su uglavnom nepovoljni za većinu drugih, naročito drvenastih biljaka. Na ovim stani?tima uočena je progresivna ili stabilna uzrasna struktura populacije. Kiselo drvo na takvim stani?tima obrazuje ?umarke, u kojim su neke druge biljne vrste vrlo malo zastupljene ili ih uop?te nema. U odnosu na podlogu, kiselo drvo nije izbirljivo i mo?e da opstane, raste i normalno se razvija i na onim mestima na kojima druge vrste drveća ne uspevaju. Tako je, na primer, konstatovan veliki broj mladih primeraka u pukotinama zapu?tenih kuća, pukotinama betonskih platoa i u asfaltu, pa čak i u slivnicima gradske kanalizacione mre?e. Kiselo drvo odlično podnosi aerozagađenje, i različite druge oblike zagađenja. O tome svedoče listovi kiselog drveta koji su potpuno biolo?ki aktivni i zdravi, i na kojima nema vidljivih makroskopskih i mikroskopskih o?tećenja. Bez obzira na negativne posledice nekontrolisanog i prekomernog ?irenja, mora se napomenuti da kiselo drvo ima biolo?ke osobine kao i sve druge biljke, od kojih je najva?nija proizvodnja kiseonika. Stoga u uslovima strogo kontrolisanog gajenja mo?e da ima pozitivnu ulogu u funkcionisanju urbanog biotopa.

Uputstvo za Sejanje

Razmnožavanje:

Semenom

Predtretman:

Potopite seme u vodu i ostavite u vodi 24 sata

Stratifikacija:

4-6 nedelja u vlažnom supstratu na 2-5 ° C u frizideru

Vreme Sejanja:

tokom cele godine

Dubina Sejanja:

6,3 mm - 1/4"

Vrsta Substrata:

Mi uvek preporucujemo substrat br.1

Sejanje temperatura:

15-20 ° C

Sejanje Lokacija:

svetlo + držati stalno vlažno ne mokro

Vreme Klijanja:

zavisno od uslova

Zalivanje:

redovno tokom vegetacije

 


Copyright © 2012 Seeds Gallery - Saatgut Galerie - Galerija semena. All Rights Reserved.

 
T 20
53 Stavke

Trenutno nema recenzija kupaca.

Mnogo nasih klijenata nas pita kako da znaju koje biljke su F (hybrid) ili GMO a koje nisu.

Prepoznacete tako sto su u opisu proizvoda oznacena slikom ikonice F1 HYBRID

ili GMO 1- GMO

Takođe sve ostale informacije možete dobiti ako pogledate ikone ili ispod „ Detalji o proizvodu"

1 gmo


1- gmo detail

Srodni proizvodi

16 drugih proizvoda u istoj kategoriji