sista beställningen

 •  
  Janine, Austria
 •  
  Stefan, Austria
 •  
  Abalos, Australia
 •  
  Barbara, Switzerland
 •  
  Enrico, Germany
 •  
  Thomas , Germany
 •  
  Niko, Germany
 •  
  Claudia, Germany
 •  
  Giljoung, Germany
 •  
  Petra, Germany
 •  
  moon, Spain
 •  
  Henrik, Finland
 •  
  valtteri, Finland
 •  
  Yves, France
 •  
  Florent, France
 •  
  Julie, France
 •  
  Γρηγόριος, Greece
 •  
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Greece
 •  
  Athina , Greece
 •  
  vyacheslav, Ireland
 •  
  michele, Italy
 •  
  nicola, Italy
 •  
  Erminia, Italy
 •  
  SONIA, Italy
 •  
  Elisabetta, Italy
 •  
  monika, Poland
 •  
  Micael, Portugal
 •  
  António, Portugal
 •  
  Miguel, Portugal
 •  
  Sasa, Serbia

Hem

Det finns 1675 produkter.

Visar 1-15 av 1675 objekt

Esta planta es resistente al invierno y las heladas. Ver más en la descripción.
Trumpetranka Frön Hardy 1.95 - 1

Trumpetranka Frön Hardy

Pris 1,95 € (SKU: F 45)
,
5/ 5
<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> </head> <body> <div class="rte"> <h2><span style="font-size: 14pt;"><strong>Trumpetranka Frön Hardy till -34°C (Campsis radicans)</strong></span></h2> <h2><span style="color: #ff0000; font-size: 14pt;"><strong>Pris för Paket med 20 frön.</strong></span></h2> <p>Mycket dekorativ och starkväxande växt som ger en exotisk känsla. Blommar med starkt rödorange, trumpetformade blommor.</p> <p>Trumpetranka (Campsis radicans) är en klättrande buske som tillhör familjen katalpaväxter. Den växer vilt i centrala och östra USA. Arten odlas som trädgårdsväxt i Sverige, men är endast härdig i de varmaste delarna av landet.</p> <p>Jordprodukter: Blomsterlandets planteringsjord.</p> <p>Näring: Algomin trädgårdsgödsel och blåkorn trädgårdsgödsel.<br />Trivs i fuktighetshållande jord</p> <p>Växtsätt: Slingrande, klättrande och storvuxet.</p> <p>Beskärningstid: På vårvintern.</p> <p>Beskärningssätt: Beskär bort nedfrusna grenar in till frisk ved.</p> <p>Jordmån: Näringsrik jord, mullrik jord och väldränerad jord.</p> <p>Övrigt:</p> <p>Exotisk växt som klättrar som en lian och behöver stöd. Vill ha varm och skyddad växtplats och djup, inte alltför näringsrik, men fuktighetshållande jord. Friskt gröna, blanka, sammansatta blad. Fryser ibland ner över vintern. Mycket dekorativ.</p> </div> </body> </html>
F 45
Trumpetranka Frön Hardy 1.95 - 1

Denna växt har jätte frukter

Chayote Seeds (Sechium edule)

Chayote Seeds (Sechium edule)

Pris 5,00 € (SKU: P)
,
5/ 5
<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> </head> <body> <h2><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Chayote Seeds (Sechium edule)</span></em></strong></h2> <h3><span style="color: #ff0000;"><strong>Price for Package of 1 seeds.</strong></span></h3> <p>Chayote (Sechium edule), also known as christophene or christophine, cho-cho, mirliton or merleton (Creole/Cajun), chuchu (Brazil), Cidra (Antioquia, Caldas, Quindio and Risaralda regions of Colombia), Guatila (Boyacá and Valle del Cauca regions of Colombia), Centinarja (Malta), pimpinela (Madeira), Pipinola (Hawaii), pear squash, vegetable pear, chouchoute, choko, güisquil (El Salvador), Labu Siam (Indonesia), Squash, Ishkus or Chowchow (India), బెంగళూరు వంకాయ ( తెలుగు - Telugu), Pataste (Honduras),Tayota (Dominican Republic), Sayote (Philippines)[5] is an edible plant belonging to the gourd family Cucurbitaceae, along with melons, cucumbers and squash.</p> <p> </p> <p>Chayote is originally native to Mexico where it grows abundantly and has little commercial value. It has been introduced as a crop all over Latin America, and worldwide. The main growing regions are Brazil, Costa Rica and Veracruz, Mexico. Costa Rican chayotes are predominantly exported to the European Union, whereas Veracruz is the main exporter of chayotes to the United States.</p> <p> </p> <p>The word chayote is a Spanish derivative of the Nahuatl word chayohtli (pronounced /t͡ʃaˈjoʔt͡ɬi/). Chayote was one of the many foods introduced to Europe by early explorers, who brought back a wide assortment of botanical samples. The Age of Conquest also spread the plant south from Mexico, ultimately causing it to be integrated into the cuisine of many other Latin American nations.</p> <p> </p> <p>The chayote fruit is used in mostly cooked forms. When cooked, chayote is usually handled like summer squash, it is generally lightly cooked to retain the crisp flavor[clarification needed]. Though rare and often regarded as especially unpalatable and tough in texture, raw chayote may be added to salads or salsas, most often marinated with lemon or lime juice. Whether raw or cooked, chayote is a good source of amino acids and vitamin C.</p> <p> </p> <p>Although most people are familiar only with the fruit as being edible, the root, stem, seeds and leaves are edible as well. The tubers of the plant are eaten like potatoes and other root vegetables, while the shoots and leaves are often consumed in salads and stir fries, especially in Asia. Like other members of the gourd family, such as cucumbers, melons, and squash, chayote has a sprawling habit, and it should only be planted if there is plenty of room in the garden. The roots are also highly susceptible to rot, especially in containers, and the plant in general is finicky to grow. However, in Australia and New Zealand, it is an easily grown yard or garden plant, set on a chicken wire support or strung against a fence.</p> <p> </p> <p><strong>Description</strong></p> <p>In the most common variety, the fruit is roughly pear-shaped, somewhat flattened and with coarse wrinkles, ranging from 10 to 20 cm in length. It looks like a green pear, and it has a thin, green skin fused with the green to white flesh, and a single, large, flattened pit. Some varieties have spiny fruits. The flesh has a fairly bland taste, and a texture is described as a cross between a potato and a cucumber. Although generally discarded, the seed has a nutty flavor[citation needed] and may be eaten as part of the fruit.</p> <p> </p> <p>The chayote vine can be grown on the ground, but as a climbing plant, it will grow onto anything, and can easily rise as high as 12 meters when support is provided. It has heart-shaped leaves, 10–25 cm wide and tendrils on the stem. The plant bears male flowers in clusters and solitary female flowers. The plant’s fruit is light green and elongated with deep ridges lengthwise.</p> <p> </p> <p><strong>Taxonomy</strong></p> <p>The plant was first recorded by modern botanists in P. Browne's 1756 work, the Civil and Natural History of Jamaica. In 1763, it was classified by Jacquin as Sicyos edulis and by Adanson as Chocho edulis.  Swartz included it in 1800 in its current genus Sechium.</p> <p> </p> <p><strong>Culinary and medicinal uses</strong></p> <p>The fruit does not need to be peeled to be cooked or fried in slices. Most people regard it as having a very mild flavor by itself (though some find it unpalatable). It is commonly served with seasonings (e.g. salt, butter and pepper in Australia) or in a dish with other vegetables and/or flavorings. It can also be boiled, stuffed, mashed, baked, fried, or pickled in escabeche sauce. Both fruit and seed are rich in amino acids and vitamin C.[8] Fresh green fruit are firm and without brown spots or signs of sprouting. Smaller ones are more tender.</p> <p>The tuberous part of the root is starchy and eaten like a yam (can be fried). It can be used as pig or cattle fodder, as well.</p> <p> </p> <p>The leaves and fruit have diuretic, cardiovascular and anti-inflammatory properties, and a tea made from the leaves has been used in the treatment of arteriosclerosis and hypertension, and to dissolve kidney stones.</p> <p> </p> <p>In Louisiana Creole and Cajun cuisine, the fruit, known as mirliton (pronounced IPA: [ˈmɜːlɪtɒn]) also spelled mirletons or merletons (plural—the r is often silent, e.g. Cajun me-lay-taw or urban Creole miʁl-uh-tɔ̃ns) is a popular seasonal dish for the holidays, especially around Thanksgiving, in a variety of recipes.</p> <p> </p> <p>Chayote is an important part of traditional diets across Mesoamerica, and can be found in a variety of dishes.</p> <p> </p> <p>In the Philippines, the plant is known as "Sayote" and is grown mostly on Mountainous part of the country such as Benguet and parts of Cordillera Administrative Region. Chayote is used in many kinds of dishes such as soup, stir-fried vegetables and chop suey.</p> <p> </p> <p>In Indonesia, chayotes are called labu siam and widely planted for their shoots and fruit. It's generally used in Sundanese food as "lalap" and one of ingredients for Sundanese cuisine called "sayur asem".</p> <p> </p> <p>In Taiwan, chayotes are widely planted for their shoots, known as lóng xü cài (龍鬚菜, literally "dragon-whisker vegetable"). Along with the young leaves, the shoot is a commonly consumed vegetable in the region.</p> <p> </p> <p>In Thai cuisine, the plant is known as sayongte (Thai: ซายองเต้) or fak maeo (Thai: ฟักแม้ว, literally meaning "Miao melon"). It grows mainly in the mountains of northern Thailand. The young shoots and greens are often eaten stir-fried or in certain soups.</p> <p> </p> <p>In Brazil and other Latin American countries, it is breaded and fried, or used cooked in salads, soups and soufflés.</p> <p> </p> <p>In Darjeeling, India and Nepal, the plant and fruit is called ishkus (इस्कुस in Nepali), probably derived from the word squash. Its shoots, fruit and roots are widely used for different varieties of curries.</p> <p> </p> <p>Chayote is also popular in South Indian cuisine. It is popularly referred to as "Bangalore brinjal (Bengaluru vankayya)", called in Kannada as "seeme badanekai" - brinjal/eggplant/aubergine of the plateau. It is used in vegetable stews like "sambar" and "palya".</p> <p> </p> <p>In Tamil Nadu in South India, it is known as "chow chow" and widely used in everyday cooking for "sambar" or "kootu". In Andhra Pradesh, it is called Bengaluru vankayya and sold in vegetable markets in the name of "chow chow".</p> <p> </p> <p>In Réunion, the French overseas territory in the Indian Ocean near Mauritius, chou chou, as it is known, is served in many dishes especially in the highlands. A popular starter of Chou chou au Gratin (baked with a cheese sauce), as a side with a meal and even as a desert.</p> <p> </p> <p><strong>Folklore</strong></p> <p>"Apple pie"</p> <p>In Australia, where it is called choko, a persistent urban legend is that McDonald's apple pies were made of chokos, not apples.[ This eventually led McDonald's to emphasise the fact that real apples are used in their pies. This legend was based on an earlier belief that tinned pears were often disguised chokos. A possible explanation for the rumour is that there are a number of recipes in Australia that advise chokos can be used in part replacement of canned apples to make the fruit go farther in making apple pies. This likely arose because of the economies of "mock" food substitutes during the Depression Era, shortages of canned fruit in the years following World War II, and the fact apples do not grow in many tropical and subtropical parts of Australia, making them scarce. Chokos, on the other hand, grow extensively in Australia, with many suburban backyards featuring choko vines growing along their fence lines.</p> <p> </p> <p>Another possible reason for the rumour of McDonald's apple pies containing chokos was that it was thought that apples would degenerate and become soggy and inedible in a McDonald's pie, whereas chokos are well known to retain their firmness and consistency after cooking, freezing, and reheating. It was thought that the "chunks" of apple in the pie were in fact chunks of choko, and the sauce and filling were simply a spiced, apple-flavoured concoction.</p> <p> </p> <p><strong>Mummies</strong></p> <p>Due to its purported cell-regenerative properties, it is believed as a contemporary legend that this fruit caused the mummification of people from the Colombian town of San Bernardo who extensively consumed it. The very well preserved skin and flesh can be seen in the mummies today.</p> </body> </html>
P
Chayote Seeds (Sechium edule)
Kryddpeppar eller piment Frön (Pimenta dioica)

Kryddpeppar eller piment...

Pris 2,25 € (SKU: MHS 39)
,
5/ 5
<h2><strong><em><span style="text-decoration:underline;"><span>Kryddpeppar eller piment Frön</span> (Pimenta dioica)</span></em></strong></h2> <h3><span style="color:#ff0000;"><strong>Pris för Paket med 6 frön.</strong></span></h3> <p>Kryddpeppar eller piment (Pimenta dioica, tidigare Pimenta officinalis) är ett städsegrönt cirka 10 meter högt träd som har sitt ursprung på Jamaica och Centralamerika och tillhör familjen myrtenväxter. Frukternas frön används som krydda i både mat och bröd. Frukten är rundad till något äggformad och grön som omogen och mörkt brun till svartbrun med en lilaktig anstrykning som mogen. Frukterna skördas omogna och får sedan torka. Jamaica är den största producenten av kryddpeppar.</p> <p> </p> <p><strong>Historia</strong></p> <p>Under Christofer Columbus andra resa till Karibien på jakt efter vägen västerut mot Indien gjorde han ett strandhugg på Jamaica. Där fann man kryddpepparträd, som man till en början trodde var indiska pepparträd eftersom kryddorna utseendemässig liknar varandra.</p> <p> </p> <p>I och med att engelsmännen tagit makten över Jamaica från spanjorerna i mitten av 1655 kom handeln med kryddpeppar igång och kryddan fick namnet allkrydda på flera språk, t. ex. engelska allspice, franska toute-épice och på danska allehånde.</p> <p> </p> <p>I Sverige kallades kryddan för peppar och användes mer än vit- och svartpeppar. Den svenska handelsflottan började under 1700-talet gnida in kryddpeppar i det salta fläsket för att dölja härsken smak och förlänga hållbarheten. Detta kan ha bidragit till kryddpepparns popularitet i Skandinavien.</p> <p> </p> <p>I Frankrike började man använde kryddan i likörerna Chartreuse på 1700-talet och Benedictine på 1800-talet.</p> <p> </p> <p><strong>Användning</strong></p> <p>Kryddpeppar används huvudsakligen i Centralamerika, Storbritannien och i Skandinavien.</p> <p>Skandinavien utgör en tredjedel av kryddpepparhandeln i världen. Kryddpeppar innehåller ämnet eugenol, som är en stark antioxidant som också har en bedövande effekt.</p> <p> </p> <p> </p> <p>    I Karibien och Mexico används både de torkade frukterna och bladen i gryträtter, såser och marinader. Kryddpeppar är den huvudsakliga ingrediensen i den jamaicanska kryddblandingen jerk. På sina håll i Karibien tuggar man bladen för att lindra tandvärk.</p> <p>    I Storbritannien används kryddpeppar till såser, stuvningar och pickles.</p> <p>    I Skandinavien används kryddpeppar framför allt i sillkonserver, charkprodukter och såser. Exempelvis ingår kryddpeppar i traditionella svenska rätter som kroppkakor och lutfisk.</p> <p>    I USA där den används i ketchup, pickles, fruktpajer och liknande desserter.</p> <p> </p> <p>I Asien används inte kryddpeppar alls och i Afrika är användningen mycket begränsad med undantag av den etiopiska kryddan berbere.</p> <p> </p> <p>Obs: När du får bären med frön försiktigt bryta membranet, och ta bort fröna från den. I vart och ett bär det finns två frön. Se bildnummer</p>
MHS 39
Kryddpeppar eller piment Frön (Pimenta dioica)

Producto más vendido

Sort från Spanien

Recomendamos esta planta! Hemos probado esta planta.
Svart körsbärstomat Kumato frön - 2

Svart körsbärstomat Kumato...

Pris 2,35 € (SKU: P 144 M)
,
5/ 5
<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> </head> <body> <h2>Svart körsbärstomat Kumato frön</h2> <h2><span style="color: #ff0000;"><strong>Pris för Paket med 10, 20 frön.</strong></span></h2> <p><span>Kumato är svartröd rund, otroligt god och saftig och fast på samma gång (många tycker att det inte behövs nån annan tomat). Plantan blir ca 1,5 - 1,8 meter hög. medeltidig.</span></p> <p><strong>The Kumato cherry tomato is a non-genetically modified variety tomato</strong> created from the cross of wild and domestic tomato (varieties SX387 and/or OLMECA) by the Swiss agricultural company, Syngenta. It was created to have a superior flavor and texture compared to other tomatoes on the market and is uniquely marketed for use at all stages of ripeness. Its name comes from a George and Ira Gershwin song titled, 'Let's Call the Whole Thing Off'. The line of the song, 'You say tomato, I say tomato' playfully emphasizes the way that the Kumato is similar to the tomato yet at the same time quite unique as well.</p> <p><strong>Description/Taste</strong></p> <p>The Kumato cherry tomato is distinguishable from other cherry tomatoes by its skin which varies in color from dark green brown when young to dark red mahogany when fully mature. The darker hued skin of the Kumato cherry tomato is a result of their high fructose content. The shape of the Kumato cherry tomato is very round and has an extremely juicy inner flesh. Kumato cherry tomatoes offer a rich tomato flavor that has a slight sour taste when young and when ripe will develop an exceptionally sweet flavor.</p> <p> </p> <p><strong>Nutritional Value</strong></p> <p>Kumato cherry tomatoes are cholesterol free and rich in vitamins A and C as well as in potassium and magnesium.</p> <p> </p> <p><strong>Applications</strong></p> <p>Kumato cherry tomatoes are a delicious substitute for classic cherry tomatoes. They can be utilized at all stages of ripeness. When dark green to brown their mild flavor and firm texture make them ideal for use raw and sliced in salads, sandwiches, pasta and flatbread. When they take on a rich red hue their texture is juicy and flavor much sweeter, at this stage they are exceptional in cooked preparations. They can be roasted, grilled, sautéed or boiled down to make sauces.</p> <p> </p> <p><strong>Geography/History</strong></p> <p>A variety of Kumato tomato was first grown in the Mediterranean on the Almerian coast. It was discovered growing on the outskirts of the family farm of Luis Ortega in the 1970’s. Ortega noted the tomato was darker than a normal tomato and had a sweeter flavor. A characteristic which inspired him to create a tomato like that of what he had found, one that possessed an authentic yet superior tomato flavor and unique coloring. Specialists at the Swiss agricultural company Syngenta spent ten years experimenting with cross breeding to perfect the Kumato tomato and create what is on the market today. Tomatoes sold under the Kumato brand are grown under strict regulations in order to ensure a consistently high quality tomato. They are grown today in Spain, France, Greece, Belgium, Holland, Switzerland, Turkey and Canada.</p> <p></p> </body> </html>
P 144 M 10-S
Svart körsbärstomat Kumato frön - 2
Kikärt Frön (Cicer arietinum) - 7

Kikärt Frön (Cicer arietinum)

Pris 1,85 € (SKU: P 166 (6g))
,
5/ 5
<h2 class=""><strong>Kikärt Frön&nbsp;(Cicer arietinum)</strong></h2> <h2><span style="color: #ff0000;" class=""><strong><strong>Pris &nbsp;för Paket med 6g (20) frön.</strong></strong></span></h2> <p>Kikärt (Cicer arietinum) kallas även för garbanzoböna och liknar gul ärta, men har en skrynklig yta. Kikärter härstammar från västra Asien men importeras i dag huvudsakligen till Sverige från Turkiet. De är rika på proteiner, mineraler och kostfiber och har en nötliknande smak. De mosar sig inte vid kokning utan ska kokas väl. Kikärter används i grytor, sallader, soppor, pastejer, hummus och i falafel.</p> <p>Till skillnad från andra ärtväxter bidrar kikärt inte till att liva upp jorden, utan uttömmer den i stället så att andra växter, även ogräs, får svårt att växa. Denna allelopatiska effekt observerades av Theofrastos redan 300 f.Kr.</p> <p><strong>Tillagning</strong></p> <p>Torkade kikärter blötlägges i rikligt med vatten ca 8-12 timmar. Blötläggningsvattnet hälls sedan bort och kikärterna kokas i nytt lättsaltat vatten cirka 1 timme. Ett annat sätt är att koka upp kikärterna, låta stå i 3 timmar och sedan koka dem klart.</p> <p>Kikärter säljs även konserverade och färdigkokta.</p> <p>1 dl torkade kikärter = 80 g ger ca 3 dl kokta.</p>
P 166 (6g)
Kikärt Frön (Cicer arietinum) - 7
Lins Frön (växt)(Lens culinaris) 1.85 - 1

Lins Frön (växt)(Lens...

Pris 1,85 € (SKU: P 165 B)
,
5/ 5
<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> </head> <body> <h2><strong><em><span style="text-decoration: underline;"><span>Lins Frön (växt)</span> (Lens culinaris)</span></em></strong></h2> <h3><span style="color: #ff0000;"><strong><strong>Pris för Paket med 20 frön.</strong></strong></span></h3> <p>Lins (Lens culinaris) tillhör familjen ärtväxter (eller baljväxter) och odlas framför allt för sina linsformade fröer. Linser är ettåriga växter som blir omkring 40 cm höga, fröerna växer i fröskidor, vanligen två i varje. Fröerna ("linserna") finns i ett antal färger, exempelvis röda, gröna, gula och bruna. Även storleken på fröerna varierar och de säljs i många olika former, exempelvis med eller utan skal, hela eller delade.</p> <p> </p> <p>Linser används i stor utsträckning i matlagning i södra och västra Asien samt i medelhavsområdet. De innehåller en hög del protein inklusive några essentiella aminosyror vilket gör dem en viktig del i vegetarisk kost.</p> <p> </p> <p>Det indiska ordet dal (dahl, daal) är ett vidare begrepp som i första hand innefattar skalade och delade baljfrukter.</p> <p> </p> <p><strong>Trivia</strong></p> <p>Den optiska linsen som finns i kameror har fått sitt namn efter linsen (latin: lens), vars former påminner om varandra. Detsamma gäller i grekiskan, där ordet φακός betyder lins (i kameror) och φακή betyder lins (växten)</p> </body> </html>
P 165 B
Lins Frön (växt)(Lens culinaris) 1.85 - 1
Navy Bönor Frön 1.95 - 1

Navy bönor frön

Pris 1,95 € (SKU: P 164)
,
5/ 5
<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> </head> <body> <h2><strong>Navy Bönor Frön</strong></h2> <h2><span style="color: #ff0000;"><strong>Pris för Paket med 40 frön.</strong></span></h2> <p>Navy bönor har inte marinblå färg. I själva verket är det små vita bönor. Varför kalla dem Navy bönor? Navy bönor namngavs eftersom de var en stapelmat i den amerikanska marinen under det tidiga 1900-talet. Navy bönor är ungefär lika stora som ärter, milt i smaken. Den amerikanska marinen letade utan tvekan efter en låg kostnad.</p> <p>Navy bönor kan ibland hittas under namnet fransk marinböna eller, vanligtvis Michigan ärtböna.</p> <p>Navy bönor är en av de bästa matbönorna runt. Stor smak och smak. En liten, läcker, vit böna som kan användas i soppa eller för bakning. Kommer inte att "mossa upp" när det kokas. Bra böna för matlagning och erbjuder bra smak. Växten är cirka 60 centimeter hög och resistent mot bönnsjukdomar.</p> <p>Bägarna är cirka 12 cm långa med 5-6 bönor inuti. Marinbönor kräver vanligtvis mellan 85-90 dagars tillväxt innan skörden</p> </body> </html>
P 164
Navy Bönor Frön 1.95 - 1

Variedad de Serbia

Variedad de Italia

Denna växt har jätte frukter
Magiska Meddelande Bönor Frön 1.55 - 6

Magiska Meddelande Bönor Frön

Pris 1,55 € (SKU: P 1)
,
5/ 5
<h2><strong>Magiska Meddelande Bönor Frön (Robinia pseudoacacia)</strong></h2> <h2><span style="color:#ff0000;"><strong>Pris för Paket med 1 frön.</strong></span></h2> <div>This Magic bean is used for Gift Mesages. on one side there is word ' ? ', at the other side there is word ' ? ' . It's easy to plant the seeds as well: get some soil from your garden and put the bean in a small pot, then, occassionally water the soil to moisturize the bean and just wait. Keeping the environmental temperature between 18 and 25 degrees celsius (that's between 64'F and 77'F) helps ensure a successful growth. After 3 to 7 days, you will see the sprout of the seeds. And soon after that you will see a little green plant showing your message to the receiver. It's an unique live gift!</div> <div>How to show your love with your sweet?</div> <div>To plant one or more magic bean with word 'I love you' and your love will embed to the green seeds.</div> <div>More words are as below:</div> <div>Miss you, Happy birthday, Good Luck, My angel, Kiss you,Honey,Happ new year,Only you.</div>
P 1
Magiska Meddelande Bönor Frön 1.55 - 6

Variedad de América
Indigo Rose Tomatfrön 2.5 - 1

Blå tomatfrön Indigo Rose

Pris 2,50 € (SKU: P 3)
,
5/ 5
<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> </head> <body> <h2><strong>Blå tomatfrön Indigo Rose</strong></h2> <h2><span style="color: #ff0000;"><strong>Pris för paket med 10 frön.</strong></span></h2> <p><strong>Indigo Rose Tomato, JA, det är blått och det är smakligt.</strong></p> <p>Ja, det här är en extremt sällsynt Indigo Rose BlueTomato, en av de bästa och sällsynta tomaterna vi känner. Smaken är söt, rik och saftig.</p> <p>Från och med växtsäsongen 2012 har Oregon State University utvecklat blå tomatfrön som är kommersiellt tillgängliga under namnet "Indigo Rose Tomato".</p> <p>Den blå färgningen på utsidan av tomaten, där frukten utsätts för direkt solljus. Fruktens skuggsida är grön när den är omogen, röd när den är mogen och insidan är rosa eller djupröd. Tomater är små, cirka 4 cm i diameter, runda och växer i grupper om 6-8. Växterna är kompakta (150 till 200 cm höga) och sjukdomsresistenta.</p> <p>Mycket attraktiva frukter är perfekta för sallader eller som en ny godbit direkt från växten. När de börjar mogna på växten är fruktens spetsar en blåaktig färg, som mörknar ännu mer under mognad. Ju mer sol de får, desto blåare blir de. Definitivt den sort som vår trädgård skulle missa. Vi tror att du kommer att tänka samma sak efter att du har smakat den första frukten.</p> <p>Fröna som vi erbjuder kommer från våra egna i vår ekologiska trädgård. Fröna som vi säljer städas och lagras från våra egna ekologiskt odlade växter. Vi använder inte bekämpningsmedel eller kemikalier, allt odlas naturligt som det borde vara.</p> <p>"Super tomater" har odlats specifikt för att innehålla höga nivåer av antioxidanter som kallas antocyaniner som förvandlar tomater till lila. Blåbär innehåller också antocyaniner, som du antar är ansvariga för deras höga antioxidantnivåer och lila nyans. "</p> <p>Du undrar kanske, varför gå igenom besväret med att odla nya tomater när blåbär redan innehåller höga nivåer av samma antioxidanter? Forskare har förklarat att tomater äts i en mycket större mängd än någon annan frukt., Mer än blåbär.</p> <p>Tomater är bland de fem bästa för de mest populära färska grönsakerna.</p> <p>Mognadstid: 75 dagar.</p> </body> </html>
P 3
Indigo Rose Tomatfrön 2.5 - 1

Denna växt har jätte frukter
Sällsynta Jätte italiensk tomatträd frön 5 - 1

Sällsynta Jätte italiensk...

Pris 5,00 € (SKU: P 4)
,
5/ 5
<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> </head> <body> <h2><strong>Sällsynta Jätte italiensk tomatträd frön</strong></h2> <h2><span style="color: #ff0000;"><strong>Pris för Paket med 5 frön.</strong></span></h2> <p>Tomat från Epcot-centret i Florida, i mitten av Disney Sciences. Den växer enkelt, upp till mer än 2 meter men om den sköts ordentligt når den 10 meter!<br />En variation går tillbaka till 1937. Växterna växer 7/10 meter och kan nå mer än 10 meter, snabbväxt och kan producera frukt på en orange / grapefrukt inom tre månader efter grodd.</p> <p>Den överlägset mest produktiva och roliga tomaten! Söt smak, perfekt balanserad med rätt mängd syra. Perfekt för sallader och smörgåsar. Anläggningen producerar hundratals stora tomater per säsong. Dessa tomater är fleråriga växter, om de skyddas på vintern har de kunnat leva 2-3 år.</p> </body> </html>
P 4
Sällsynta Jätte italiensk tomatträd frön 5 - 1

Variedad de América
Blå Tomatfrö "Bosque Blue" 2.5 - 1

Blå Tomatfrö "Bosque Blue"

Pris 2,50 € (SKU: P 5)
,
5/ 5
<h2><strong>Blå Tomatfrö Bosque Blue</strong></h2> <h2><strong><span style="color:#ff0000;">Pris  för Paket med 10 frön.</span></strong></h2> <p>Moderplantor odlades organiskt. Den Bosque Blue-tomat är en utvald stam uppfödd här från Oregon State University och P20 Blue tomat. Den mörkblåa är resultatet av antioxidantföreningar (Ant hroc ynan) i tomatens hud, (som en blåbär), så inte den är vacker, det är bra för dig! Ju mer sol frukten blir desto mer blå blir färgen. Frukten är perfekt för sallader, ca 2 "i diameter. Rör frukt på cirka 65-70 dagar från transplantation. Fröer är från öppna pollinerade växter. Du kan spara dina frön år efter år för att få den sanna arvslingskulturen.</p>
P 5
Blå Tomatfrö "Bosque Blue" 2.5 - 1

Variedad de América
Snow White Cherry Tomat frön Seeds Gallery - 3

Snow White Cherry Tomat frön

Pris 1,75 € (SKU: P 6)
,
5/ 5
<h2><strong>Snow White Cherry Tomat frön</strong></h2> <h2><span style="color:#ff0000;"><strong>Pris för Paket med 7 eller 25 frön.</strong></span></h2> <p>"Snow White Cherry" tomater är en medelstor stor variation av körsbärstomater som väger cirka 20-30 gram per frukt. De mognar (på 80 dagar) från grönt till en blekgul, och att elfenbenskrämfärgen kvarstår i hela det inre köttet. De är härligt söta och saftiga utan att vara sockeriga, och anteckningar av citrus och ananas balanserar deras smak. De kompakta obestämda växterna växer i genomsnitt fyra till 180 cm långa och är mycket produktiva under hela säsongen.</p> <p>De erbjuder mycket mer av en koncentrerad tomatsmak än de flesta andra vita sorter.</p> <p>"Snow White Cherry" tomater är bra för färskt bruk eller som ett tillägg till färska sallader.</p> <p>Tomten "Snow White Cherry" utvecklades av Joe Bratka, en berömd tomatsamlare från New Jersey som har avlat flera andra varianter inklusive den populära "isis candy cherry tomat".</p>
P 6 7S
Snow White Cherry Tomat frön Seeds Gallery - 3

Variedad de América

Variedad de América
Tomatfrön Banana Legs 1.85 - 1

Tomatfrön Banana Legs

Pris 1,85 € (SKU: P 8)
,
5/ 5
<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> </head> <body> <h2><strong>Tomatfrön Banana Legs</strong></h2> <h2><span style="color: #ff0000;"><strong>Pris för Paket med 10, 50, 100 frön.</strong></span></h2> <p>Det ser ut som en banan Söt paprika, banan tomater är också känd som korv tomater. Ljusgul och spetsig. En extremt produktiv sort som producerar 10 cm långa gula frukter med tjockt köttigt kött, med få frön och fruktkörning sent på säsongen (fram till första frosten). Frukterna har en något spetsig ände, perfekt för sallader eller som pasta tomat. Växter når en höjd från över 2 meter.</p> <p>Vi rekommenderar att du använder stöd för denna tomat eftersom en växt kan ge 40 kg tomater.</p> </body> </html>
P 8 10S
Tomatfrön Banana Legs 1.85 - 1

Variedad de Perú
Garden Peach Tomatfrön 1.95 - 1

Persika tomatfrön

Pris 1,95 € (SKU: P 7)
,
5/ 5
<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> </head> <body> <h2><strong>Persika tomatfrön</strong></h2> <h2><span style="color: #ff0000;"><strong>Pris för paket av 10 eller 20 frön.</strong></span></h2> <p>Persika tomater, liksom andra sorter av persikatomater. Krämiga gula frukter har en rosa rodnad så huden ser ut som en persika och hudens textur påminner mycket om färska persikor, varav namnet på sorten (väger cirka 80-90 gram), cirka 5 centimeter (två tum), av överlägsen smak och konsistens och den sötaste av alla sorter av persikatomater. Den fruktiga smaken är komplex med söta välbalanserade ingredienser. Frukten mognar ungefär 80 dagar efter transplantation. Den ospecificerade växten är extremt produktiv och ger tusentals runda, mjuka frukter under säsongen.</p> <p>Persika tomater har en så stor naturlig smak att de är lämpliga att äta direkt från växten.</p> <p>Persikatomat är en mängd olika tomater, infödda i Sydamerika, mestadels från Peru. Han vann Heirloom Taste Test 2006 och har vunnit många andra tävlingar tack vare hans fruktiga, men ändå kryddiga, komplexa smak.</p> </body> </html>
P 7 (10S)
Garden Peach Tomatfrön 1.95 - 1
Black Cherry Tomatfrön Seeds Gallery - 4

Black Cherry Tomatfrön

Pris 1,95 € (SKU: P 9)
,
5/ 5
<h2><strong>Black Cherry Tomatfrön</strong></h2> <h2><span style="color:#ff0000;"><strong>Pris för paket av 10 frön.</strong></span></h2> <p>En vacker dekorativ ätbar, som bildar kompakta, buskiga, bestämda, 150-200 cm höga växter. Lämplig för odling i en stor blomkruka. Black Cherry genomsnitt över 100+ frukter per växt.</p> <p>Deras smak ger en utmärkt balans mellan sötma och surhet. Men fruktklyngens vikt kommer ofta att ge växterna ett mer spridande utseende. Black Cherry har utmärkt sig i smakprov och är en utmärkt växt för att ge en mängd läckra frukter, oavsett om de är planterade i trädgården eller i medelstora behållare.</p>
P 9
Black Cherry Tomatfrön Seeds Gallery - 4